Google+

Menú

FETE-UGT
NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic

NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ

Conciliació de la vida laboral i familiar

La llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (BOE 29 juliol 2015), a la seva disposició final tercera modifica els articles 37.3, lletra F de l’Estatut dels Treballadors (ET) i l’article 48 lletra E de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) per a incloure en aquests articles un nou supòsit com a permís retribuït per al treballador /a, previ avís i justificació en els casos d’adopció o acolliment o guarda amb la finalitat d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, i per a la realització dels informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos , que hagin de tenir lloc dins de la jornada laboral.

amb aquesta modificació s’equipara a les famílies adoptants o acollidores amb les famílies biològiques, que sí disposen de permís retribuït per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Fins ara, excepte que el Conveni Col·lectiu o Plans d’Igualtat ho contemplessin, no hi havia permís a tal efecte.

Aquí teniu l’enllaç al BOE:

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470-C.pdf

 

 
CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo en la Enseñanza Privada en alguno de estos Convenios Colectivos: PDF Imprimeix Correu electrònic

CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo  en alguno de estos Convenios Colectivos:

 • Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel Concertado o Subvencionado.
 • Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos.
 • Centros de Asistencia y Educación Infantil.
 • Centros de Asistencia, Atención, Diagnostico, Rehabilitación y Promoción de personas con discapacidad.
 • Enseñanza y Formación No Reglada.
 • Colegios Mayores Universitarios.
 • Autoescuelas.
 • Centros de Enseñanzas de Peluquería y Estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.
 • Escuelas de Turismo.
 • Centros de Educación Universitaria e Investigación.
 • Universidades Privadas, Centros Universitarios privados, y centros de Formación de Postgraduados.

Si estás interesado puedes realizar tu inscripción a través del siguiente enlace:   http://www.feteform.com/

Más información en el tlf. 91.589.71.92


 
PRINCIPI D'ACORD VERBAL PEL II CONVENI COL.LECTIU DE CDIAPs DE CATALUNYA. PDF Imprimeix Correu electrònic

Us comuniquem que aquest divendres 31 de juliol de 2015 les parts negociadores del conveni dels CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya) vam arribar de manera verbal a un principi d'acord pel II conveni col·lectiu referenciat en els termes acordats en les darreres reunions.

La voluntat expressada per les parts és la de donar per finalitzada la negociació amb el resultat d'acord del nou text que acabarem de redactar en els termes ja acordats de cara al proper mes de setembre que més endavant us detallarem i que abasta entre altres matèries:

- Garantia "ad personam" per a aquelles millores socials que amb caràcter individual es poguessin estar gaudint amb anterioritat.

- Regulació de la Comissió Paritària.

- Classificació i Carrera Professional.

- Formació.

- Importants millores de marcat caràcter social i en matèria d'Igualtat com són la possibilitat de realitzar la compactació de l'hora de lactància o la condició d'excedència forçosa en l'excedència per cura de menors o familiars.

A la tornada de vacances continuarem informant.

 
PERSONAL LABORAL. L’ESCOLA INCLUSIVA EXIGEIX UNA INVERSIÓ ESTABLE PDF Imprimeix Correu electrònic

RESUM DE LA MESA NEGOCIADORA DEPT. ENSENYAMENT

El Departament ens va anunciar que durà a terme una actualització de la puntuació de l’experiència professional durant la primera setmana de juliol, així com la incorporació dels aspirants inscrits a la borsa extraordinària que es va obrir el mes de desembre.

Així mateix ens va informar que molt possiblement durant la segona quinzena del mes de juliol s’obrirà la borsa i romandrà oberta fins a finals de setembre en aquells territoris i aquelles categories  que calgui. La UGT vam demanar que es possibiliti fer modificacions a tots els aspirants del bloc 1.

Així que es produeixin aquests fets us n’informarem puntualment. CONTINUA LLEGINT

 
CONCURS DE TRASLLATS A PRIMÀRIA PDF Imprimeix Correu electrònic

JA POTS CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS A PRIMÀRIA!

(continua llegint)

 
1 DE MAIG. MANIFESTACIÓ A BARCELONA PDF Imprimeix Correu electrònic

ALBUM DE FOTOS MANI 1 MAIG 2015

 
Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016. PDF Imprimeix Correu electrònic
El 16 de setembre de 2015, les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut
Termini: 16 de setembre.

Accés aplicatiu

Butlletí 593

 
MANIFEST PLATAFORMA EN DEFENSA DEL SECTOR DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA PDF Imprimeix Correu electrònic

Actualment Catalunya té un sistema de protecció a la infància negligent, opac i tutelat per principis econòmics liberals aplicats sense escrúpols per a una part de les empreses i/o entitats del sector amb la falta de supervisió de la DGAIA i la Conselleria de Benestar i Família en mans dels diferents governs de la Generalitat. Les persones que treballem al sector, representades en el Col·lectiu DASC i els sindicats UGT, CCOO i CGT, estem treballant conjuntament per crear una plataforma, oberta a tots els i les professionals del sector, des d'on denunciar aquesta situació.....

VEURE EL MANIFEST SENCER

 

 
SIGNADA LA SUBROGACIÓ AL CONVENI D’EDUCACIÓ INFANTIL PDF Imprimeix Correu electrònic

 

Si es produeix un canvi en la gestió de les escoles bressol de titularitat municipal i gestió externalitzada, l’empresa nova està obligada a fer-se càrrec de la totalitat de les treballadores i treballadors de l’escola amb les seves condicions laborals. Això inclou:
-nova adjudicació a empresa diferent
-rescat per part de l'entitat titular
-qualsevol altra modificació en el sistema de gestió del servei

 

Si es produeix un canvi en la gestió de les escoles bressol de titularitat municipal i gestió externalitzada, l’empresa nova està obligada a fer-se càrrec de la totalitat de les treballadores i treballadors de l’escola amb les seves condicions laborals. Això inclou:

-nova adjudicació a empresa diferent

-rescat per part de l'entitat titular

-qualsevol altra modificació en el sistema de gestió del servei

 

VEURE EL BUTLLETÍ 567 AMB TOTA LA INFORMACIÓ

 
CONCURS DE TRASLLATS PDF Imprimeix Correu electrònic

JA HAN SORTIT PUBLICADES LES VACANTS DEFINITIVES

 

RESOLUCIÓ ENS/671/2015, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

 

RESOLUCIÓ ENS/672/2015, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

 

 
ENSENYAMENT PÚBLIC: PROCEDIMENT TELEMÀTIC PERSONAL INTERÍ PDF Imprimeix Correu electrònic

Resolució de 16 de març de 2015, del procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics

 
<< Inicia < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 69

DOGC/BOE

RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, han rebut diverses sol·licituds de modificació de zones escolars rurals i han instruït els corresponents expedients en els que s'acredita que les peticions compleixen els requisits exigits reglamentàriament, d’acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 
DOGC. Consulta i modificació dades de la borsa de treball de personal docent

RESOLUCIÓ ENS/864/2015, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016

 
Més DOGC/BOE...
Avís Legal, FETE-UGT