Google+

Menú

FETE-UGT
ACCIÓ SOCIAL: "LA CONFEDERACIÓ" BLOQUEJA EL CONVENI PDF Imprimeix Correu electrònic

 

NOU BLOQUEIG DE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI
D’ACCIÓ SOCIAL PER PART DE LA PATRONAL
“LA CONFEDERACIÓ

NOU BLOQUEIG DE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI D’ACCIÓ SOCIAL PER PART DE LA PATRONAL “LA CONFEDERACIÓ”.

La única patronal del sector, bloqueja novament les negociacions.

UGT INFORMA

 
ENSENYAMENT PÚBLIC: JUBILACIONS 2015 PDF Imprimeix Correu electrònic

JUBILACIONS 2015. Ensenyament Públic

Butlletí 604 pdf

 
NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic

NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ

Conciliació de la vida laboral i familiar

La llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (BOE 29 juliol 2015), a la seva disposició final tercera modifica els articles 37.3, lletra F de l’Estatut dels Treballadors (ET) i l’article 48 lletra E de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) per a incloure en aquests articles un nou supòsit com a permís retribuït per al treballador /a, previ avís i justificació en els casos d’adopció o acolliment o guarda amb la finalitat d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, i per a la realització dels informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos , que hagin de tenir lloc dins de la jornada laboral.

amb aquesta modificació s’equipara a les famílies adoptants o acollidores amb les famílies biològiques, que sí disposen de permís retribuït per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Fins ara, excepte que el Conveni Col·lectiu o Plans d’Igualtat ho contemplessin, no hi havia permís a tal efecte.

Aquí teniu l’enllaç al BOE:

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470-C.pdf

 

 
Actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016. PDF Imprimeix Correu electrònic
El 16 de setembre de 2015, les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut
Termini: 16 de setembre.

Accés aplicatiu

Butlletí 593

 
MANIFEST PLATAFORMA EN DEFENSA DEL SECTOR DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA PDF Imprimeix Correu electrònic

Actualment Catalunya té un sistema de protecció a la infància negligent, opac i tutelat per principis econòmics liberals aplicats sense escrúpols per a una part de les empreses i/o entitats del sector amb la falta de supervisió de la DGAIA i la Conselleria de Benestar i Família en mans dels diferents governs de la Generalitat. Les persones que treballem al sector, representades en el Col·lectiu DASC i els sindicats UGT, CCOO i CGT, estem treballant conjuntament per crear una plataforma, oberta a tots els i les professionals del sector, des d'on denunciar aquesta situació.....

VEURE EL MANIFEST SENCER

 

 
UGT DENUNCIEM EN SOLITARI EL X CONVENI DE L'ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA PDF Imprimeix Correu electrònic

DENUNCIEM EL X CONVENI

 

 

UGT denunciarem en solitari el X Conveni Autonòmic de l'Ensenyament Privat de Catalunya. Després d'un any de pròrroga, entenem que alguns aspectes de la negociació del conveni no poden esperar més temps. Properament anirem informant de les nostres propostes de cara a la negociació d'aspectes clau com ara el Premi de Fidelitat i les Taules Salarials del PAS.

 

BUTLLETÍ

 
NOU CANAL A YOUTUBE UGT EDUCACIÓ( FETE) CATALUNYA. PDF Imprimeix Correu electrònic

NOU CANAL UGT EDUCACIÓ FETE CATALUNYA.

 
CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo en la Enseñanza Privada en alguno de estos Convenios Colectivos: PDF Imprimeix Correu electrònic

CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo  en alguno de estos Convenios Colectivos:

 • Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel Concertado o Subvencionado.
 • Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos.
 • Centros de Asistencia y Educación Infantil.
 • Centros de Asistencia, Atención, Diagnostico, Rehabilitación y Promoción de personas con discapacidad.
 • Enseñanza y Formación No Reglada.
 • Colegios Mayores Universitarios.
 • Autoescuelas.
 • Centros de Enseñanzas de Peluquería y Estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.
 • Escuelas de Turismo.
 • Centros de Educación Universitaria e Investigación.
 • Universidades Privadas, Centros Universitarios privados, y centros de Formación de Postgraduados.

Si estás interesado puedes realizar tu inscripción a través del siguiente enlace:   http://www.feteform.com/

Más información en el tlf. 91.589.71.92


 
PRINCIPI D'ACORD VERBAL PEL II CONVENI COL.LECTIU DE CDIAPs DE CATALUNYA. PDF Imprimeix Correu electrònic

Us comuniquem que aquest divendres 31 de juliol de 2015 les parts negociadores del conveni dels CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya) vam arribar de manera verbal a un principi d'acord pel II conveni col·lectiu referenciat en els termes acordats en les darreres reunions.

La voluntat expressada per les parts és la de donar per finalitzada la negociació amb el resultat d'acord del nou text que acabarem de redactar en els termes ja acordats de cara al proper mes de setembre que més endavant us detallarem i que abasta entre altres matèries:

- Garantia "ad personam" per a aquelles millores socials que amb caràcter individual es poguessin estar gaudint amb anterioritat.

- Regulació de la Comissió Paritària.

- Classificació i Carrera Professional.

- Formació.

- Importants millores de marcat caràcter social i en matèria d'Igualtat com són la possibilitat de realitzar la compactació de l'hora de lactància o la condició d'excedència forçosa en l'excedència per cura de menors o familiars.

A la tornada de vacances continuarem informant.

 
PERSONAL LABORAL. L’ESCOLA INCLUSIVA EXIGEIX UNA INVERSIÓ ESTABLE PDF Imprimeix Correu electrònic

RESUM DE LA MESA NEGOCIADORA DEPT. ENSENYAMENT

El Departament ens va anunciar que durà a terme una actualització de la puntuació de l’experiència professional durant la primera setmana de juliol, així com la incorporació dels aspirants inscrits a la borsa extraordinària que es va obrir el mes de desembre.

Així mateix ens va informar que molt possiblement durant la segona quinzena del mes de juliol s’obrirà la borsa i romandrà oberta fins a finals de setembre en aquells territoris i aquelles categories  que calgui. La UGT vam demanar que es possibiliti fer modificacions a tots els aspirants del bloc 1.

Així que es produeixin aquests fets us n’informarem puntualment. CONTINUA LLEGINT

 
<< Inicia < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 70

DOGC/BOE

RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, han rebut diverses sol·licituds de modificació de zones escolars rurals i han instruït els corresponents expedients en els que s'acredita que les peticions compleixen els requisits exigits reglamentàriament, d’acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 
DOGC. Consulta i modificació dades de la borsa de treball de personal docent

RESOLUCIÓ ENS/864/2015, de 28 d’abril, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016

 
Més DOGC/BOE...
Avís Legal, FETE-UGT