Google+

Menú

FETE-UGT
RODA DE PREMSA: UGT ve el sistema educativo catalán "al límite" y pide recuperar el diálogo social PDF Imprimeix Correu electrònic

 

En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Amparo Burgueño, y el secretario de Comunicación de FETE-UGT, Joan Puntí, han lamentado que la educación no haya tenido apenas debate durante la campaña electoral.

LEER NOTICIA COMPLETA EUROPA-PRESS

 
EXIGIM EL QUE ÉS NOSTRE…. EL QUE JA TE TOTHOM A LA RESTA D’ADMINISTRACIONS PDF Imprimeix Correu electrònic

Escrit conjunt de IAC, CCOO I UGT

L’any 2012 el Govern de la Generalitat es va afanyar a retallar el salari i les condicions de treball dels empleats públics igual que el govern Espanyol.

BUTLLETÍ

 

 
ACCIÓ SOCIAL: "LA CONFEDERACIÓ" BLOQUEJA EL CONVENI PDF Imprimeix Correu electrònic

 

NOU BLOQUEIG DE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI
D’ACCIÓ SOCIAL PER PART DE LA PATRONAL
“LA CONFEDERACIÓ

NOU BLOQUEIG DE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI D’ACCIÓ SOCIAL PER PART DE LA PATRONAL “LA CONFEDERACIÓ”.

La única patronal del sector, bloqueja novament les negociacions.

UGT INFORMA

 
ENSENYAMENT PÚBLIC: JUBILACIONS 2015 PDF Imprimeix Correu electrònic

JUBILACIONS 2015. Ensenyament Públic

Butlletí 604 pdf

 
NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ PDF Imprimeix Correu electrònic

NOU PERMÍS RETRIBUÏT EN CAS D’ADOPCIÓ

Conciliació de la vida laboral i familiar

La llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (BOE 29 juliol 2015), a la seva disposició final tercera modifica els articles 37.3, lletra F de l’Estatut dels Treballadors (ET) i l’article 48 lletra E de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) per a incloure en aquests articles un nou supòsit com a permís retribuït per al treballador /a, previ avís i justificació en els casos d’adopció o acolliment o guarda amb la finalitat d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, i per a la realització dels informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos , que hagin de tenir lloc dins de la jornada laboral.

amb aquesta modificació s’equipara a les famílies adoptants o acollidores amb les famílies biològiques, que sí disposen de permís retribuït per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Fins ara, excepte que el Conveni Col·lectiu o Plans d’Igualtat ho contemplessin, no hi havia permís a tal efecte.

Aquí teniu l’enllaç al BOE:

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470-C.pdf

 

 
EXIGIM EL QUE ÉS NOSTRE…. EL QUE JA TE TOTHOM A LA RESTA D’ADMINISTRACIONS – PDF Imprimeix Correu electrònic

Aquest Govern que diu no tenir diners per retornar les pagues sotstretes als treballadors públics,

acaba d’ingressar més de 3.000 milions d’euros del FLA. Ni una sola part d’aquesta quantitat es

farà servir per retornar els salaris sostrets als empleats públics. Sembla ser que el criteri és clar:

els treballadors públics no es mereixen res!!!


VIDEO DE LA CONCENTRACIÓ A SANT JAUME

 
Cursos de català 2016 PDF Imprimeix Correu electrònic

Català

CATALÀ NIVELL D  (DISSABTES 9h a 14h CONVOCATÒRIA 2016)

 
UGT DENUNCIEM EN SOLITARI EL X CONVENI DE L'ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA PDF Imprimeix Correu electrònic

DENUNCIEM EL X CONVENI

 

 

UGT denunciarem en solitari el X Conveni Autonòmic de l'Ensenyament Privat de Catalunya. Després d'un any de pròrroga, entenem que alguns aspectes de la negociació del conveni no poden esperar més temps. Properament anirem informant de les nostres propostes de cara a la negociació d'aspectes clau com ara el Premi de Fidelitat i les Taules Salarials del PAS.

 

BUTLLETÍ

 
NOU CANAL A YOUTUBE UGT EDUCACIÓ( FETE) CATALUNYA. PDF Imprimeix Correu electrònic

NOU CANAL UGT EDUCACIÓ FETE CATALUNYA.

 
CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo en la Enseñanza Privada en alguno de estos Convenios Colectivos: PDF Imprimeix Correu electrònic

CURSOS ON LINE GRATUITOS para trabajadores en activo  en alguno de estos Convenios Colectivos:

 • Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel Concertado o Subvencionado.
 • Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos.
 • Centros de Asistencia y Educación Infantil.
 • Centros de Asistencia, Atención, Diagnostico, Rehabilitación y Promoción de personas con discapacidad.
 • Enseñanza y Formación No Reglada.
 • Colegios Mayores Universitarios.
 • Autoescuelas.
 • Centros de Enseñanzas de Peluquería y Estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.
 • Escuelas de Turismo.
 • Centros de Educación Universitaria e Investigación.
 • Universidades Privadas, Centros Universitarios privados, y centros de Formación de Postgraduados.

Si estás interesado puedes realizar tu inscripción a través del siguiente enlace:   http://www.feteform.com/

Más información en el tlf. 91.589.71.92


 
<< Inicia < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 70

DOGC/BOE

convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

 
RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

RESOLUCIÓ ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

Els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, han rebut diverses sol·licituds de modificació de zones escolars rurals i han instruït els corresponents expedients en els que s'acredita que les peticions compleixen els requisits exigits reglamentàriament, d’acord amb la disposició addicional quinzena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 
Més DOGC/BOE...
Avís Legal, FETE-UGT