Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Publicat el calendari del curs 2017-2018

Publicat el calendari del curs 2017-2018

 

Amb un cert endarreriment, el passat divendres, el Departament d’Ensenyament va publicar l’ordre que regula el Calendari pel proper curs.

 

 

Com a dades més significatives tindríem les següents:

COMENÇAMENT DE CURS:

 1. Segon cicle d’educació infantil i educació primària: 12 de setembre de 2017.
  1. Amb l’autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els centres podran programar, per a l’alumnat que inicia el segon cicle d’educació infantil, un inici de les classes gradual que, començant el dia 12 de setembre, no vagi més enllà del 15 de setembre i comporti un mínim d’1,5 hores de permanència seguida al centre.
 2. Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: 12 de setembre de 2017, però es podrà endarrerir fins al 14 de setembre si és necessari per dur a terme l’avaluació extraordinària o altres tràmits previs a l’inici de les classes.
 3. Cicles de grau superior: no més tard del 19 de setembre de 2017.
 4. Escoles oficials d’idiomes: no més tard del 28 de setembre de 2017

 

VACANCES I FESTIUS:

 1. Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 2. Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
 3. Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local.
 4. Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix,un per trimestre.

 

ACABAMENT DE CURS:

 1. Segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat: 22 de juny de 2018.
 2. Ensenyaments de formació professional i ensenyaments de règim especial: les classes finalitzaran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Podeu consultar l’ordre en aquest enllaç.

ORDRE ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC núm. 7384 (06/06/2017)

 

Top