19 d’abril. Nova trobada de delegats per a treballar la plataforma del conveni.

El proper dijous dia 19 d'abril, tindrà lloc una nova assemblea de delegats per a seguir tractant els temes principals de cara a la discussió del Nou Conveni de l'Escola Concertada de Catalunya. Ja serà la tercera trobada on començarem a definir els temes prioritaris a tractar en les negociacions. La resposta dels delegats ha estat fantàstica en les dues primeres reunions i s'ha avançat força en l'elaboració d'una llista de reivindicacions

la ugt demana el pagament delegat per a tots els treballadors de l’escola concertada

El responsable del Sindicat d'ensenyament Privat de  FeSP-UGT Estatal, Jesús Gualix, ha registrat a la a Secretaría del Estado del MECD, la sol·licitud de pagament delegat per al Personal d'Administració i Serveis Generals, Personal complementari i de la totalitat de treballadors que desenvolupin la seva feina en centres d'Ensenyament Concertat. Podeu llegir el document entrat a registre al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ACORD PER AUGMENTAR ELS SALARIS A PAS, BATXILLERAT NO CONCERTAT I TEI

El passat divendres 26 de maig, es va reunir la Mesa Negociadora de l’ensenyament privat concertat, a petició de les organitzacions sindicals, amb l’objectiu de negociar les taules salarials que afecten al personal de pagament directe, és a dir, tots aquells treballadors que no estan en  pagament delegat. Aquestes són les úniques taules que podem negociar en el marc del conveni, ja que les taules del personal en pagament delegat vénen donades