ÚLTIM TERMINI DE LA PAGA DE 2012.

NOU COMPLEMENT RETRIBUTIU A LA CONCERTADA.

SOL·LICITUD D’ESTADIS A SETEMBRE DE 2017.

AUGMENT DEL PAS I PETIT RESUM DEL CONVENI.

ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT 2018

ESTADIS, BAREM DELS PUNTS

RÀTIOS SORTIDES ESCOLARS.

COM ANAR A INSPECCIÓ DE TREBALL.

ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ A L’ESCOLA.

ESTAT DE LES PAGUES DOBLES. DESEMBRE DE 2017.

NEGOCIACIONS DEL CONVENI A DESEMBRE DE 2017.