Unió General de Treballadors (UGT) Universitat de Lleida

Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.78
Tel. 973 703166

www.ugt.udl.cat

Correu eletrònic:  ugt@sindicats.udl.cat

Facebook : https://www.facebook.com/ugtudl/

Twitterhttps://twitter.com/UGTUdL

Web UdL UGThttp://www.udl.cat/ca/udl/agents_socials/ugt/

Blog UGT UdL:  https://udlugt.blogspot.com.es/