Justificació d’absència per motius de salut 

Justificació d’absència per motius de salut

DESCARREGAR ELS ARXIUS ADJUNTS:

La Funció Pública ignora novament les propostes de la UGT en relació a l’actual instrucció 1/2019. En contra de la nostra proposta es manté el document de visita mèdica com l’únic document acreditatiu per la justificació les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural.

L’administració anul·la l’anterior instrucció 2/2013 que regulava aquestes hores d’indisposició i ha publicat, amb data efectiva 30 de gener d’enguany, la següent interpretació:

  • Justificació d’absències per incapacitat temporal: Cal comunicat de baixa mèdica pertinent i seguiran la tramitació d’incapacitat temporal, amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. L’alta mèdica cal presentar-la el dia laborable següent (el dia de reincorporació al lloc de treball)
  • Justificació d’absències per motius de salut, retribuïdes i no recuperables, sense incapacitat temporal: Les primeres 15 hores d’absència per motius de salut en un any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, s’han de justificar, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

Document amb nom i cognoms del treballador, data d’atenció mèdica i dades identificatives del centre o consulta mèdica.

A proposta de la UGT, Funció Pública si ha inclòs que en cas d’absentisme per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques (s’ha d’acreditar amb un informe previ) es poden justificar amb un document de declaració responsablesense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. Aquesta no podrà ser superior a 3 dies consecutius, a partir del 4rt dia caldrà comunicat de baixa mèdica.

  • Justificació d’absència per assistir a consulta mèdica: Ha de concertar-se fora de l’horari de treball i sinó pot ser acreditar-ho mitjançant una declaració responsable del treballador. L’assistència a consulta mèdica es concedeix el temps indispensable per anar-hi i tornar al lloc de treball i caldrà justificant de consulta mèdica.
Posted in ANUNCI | Comentaris tancats a Justificació d’absència per motius de salut 

ASSEMBLEA INFORMATIVA OFERTA PÚBLICA TEI I TIS (Oposicions de places de Tècnic en Educació Infantil i Tècnics en Integració Social.)

DIA: Dijous 17 de gener

HORA: Primera convocatòria 17’30h. Segona  18h.

LLOC:A la seu de la UGT Rambla Santa Mònica, 10,  Sala de les Brigades internacionals  Línia 3 (Drassanes).

 ORDRE DEL DIA:

 

  1. Concurs – Oposició Acord de Govern 2017 i Acord PESCO.
  2. Diferència de la fase de mèrits entre ambdós Acords
  3. Format fase d’oposició.
  4. Altres

 

SEMPRE PENDENTS DE TU.

Posted in ANUNCI | Comentaris tancats a ASSEMBLEA INFORMATIVA OFERTA PÚBLICA TEI I TIS (Oposicions de places de Tècnic en Educació Infantil i Tècnics en Integració Social.)

SIGNAT L’ACORD D’INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2019

S’ABONARÀ JA A LA NÒMINA D’AQUEST MES DE GENER

Aquest matí la UGT hem signat la proposta d’increment retributiu presentada pel Govern per a l’Exercici 2019, i que deriva de l’Acord que la UGT vam signar amb el Govern estatal, i que es concreta en el següent:

–          Increment fixe del 2,25% a la nòmina del mes de gener a tots els conceptes bàsics i complementaris de la nòmina.

–          Increment d’un 0,25% extra lligat a fons addicionals, que es negociarà el mes de febrer i tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener de 2019.

–          Increment addicional del 0,25% extra lligat al compliment del PIB de 2018 i que es farà efectiu a la nòmina del mes de juliol.

L’Acord contempla la demanda plantejada per UGT en relació a l’abonament de l’increment salarial ja a la nòmina del mes de gener, així com la preceptiva negociació del percentage del 0,25% dels fons addicionals es faci en les pròximes setmanes per incorporar-lo a les nostres nòmines al més aviat possible. UGT ha demanat que s’apliqui el mateix criteri de repartiment que l’any anterior i que aquesta quantitat es destini al complement específic o de grup.

En funció de l’evolució del PIB, també s’aplicarà un increment del 0,25% amb efectes 1 de juliol.

UGT ha aconseguit que en un període de 5 mesos les nostres retribucions s’incrementin en un 4,20% des de la nòmina de setembre de l’any passat, recordem que aquesta quantitat pot créixer fins a un 4,70% el mes de juliol.

Posted in ANUNCI | Comentaris tancats a SIGNAT L’ACORD D’INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2019

El passat 20 de desembre, la Generalitat de Catalunya va Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de 15.018 places per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (places PESCO).
 
Tant l’aplicació de l’esmentat acord, com l’aplicació de  l’Acord de Govern del març del mateix 2017 generen un total  aproximat de 700 places de personal laboral del Departament d’Ensenyament.
 
Aquest procés de consolidació és l’inici de l’objectiu final que recull l’Acord d’estabilitat, donat que la fita  és arribar al 8% de temporalitat de la plantilla, amb el que posteriorment a aquest s’aniran concretant els processos d’ofertes de la resta de categories professionals del Departament.

Quins i quants són aquests llocs de treball.
 
La quantitat de places són :
 
*Acord de Govern de la Generalitat  2017 : 385 TEIs
 Aquest procés estarà subjecte a l’aplicació de l’article 22 del VI Conveni Únic en quant a la fase de mèrits i contabilitzarà la formació en general i l’experiència professional.

 
*Acord de Govern places PESCO 2017: 376 TEIs  + 73 TIS
 En la fase de mèrits d’aquest procés selectiu es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en llocs d’igual o similar categoria professional objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent.

Serà una única convocatòria del concurs oposició en la qual es convocaran totes les places que es determinen en ambdós acords  amb un únic examen per cada una de les dues categories professionals. Serà en el procés de mèrits on es faci l’aplicació de les diferents valoracions en el cas de la categoria de TEI.
Les places vindran determinades en la mateixa convocatòria del Concurs -Oposició, donat  que posteriorment al concurs de trasllats poden ser modificades.
Per tal de complir amb els terminis de l’Acord, durant el primer trimestre de l’any 2019 es resoldrà el Concurs de canvi de destinació amb els termes que recull l’article  23 del VI Conveni Únic, donat que immediatament a la seva resolució  s’iniciarà el concurs-oposició de les places de les dues categories.
 
Molt properament realitzarem assemblees informatives per fer els corresponents aclariments als vostres dubtes.

Si teniu algun dubte o voleu algun aclariment, ens trobareu a la nostra seu de Rambla del Raval, 29-35 3er. Tel. 932956100 exten. 28152, 28154.

Delegats i delegades del Personal Laboral de FeSP-UGT

SEMPRE PENDENTS DE TU


   

Posted in ANUNCI | Comentaris tancats a

OFERTA D’OCUPACIÓ PESCO

Molt properament publicarem un resum aclaridor sobre l’oferta d’ocupació publicada avui al DOGC i que recull l’oferta de més de 600 places de TEI i 73 places de TIS.

ugtgeneralitat.cat
Al DOGC d’avui s’ha publicat l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de…
Posted in ANUNCI | Comentaris tancats a OFERTA D’OCUPACIÓ PESCO