Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > PRESENTACIÓ INFORME SOBRE FP DUAL AL CTESC

PRESENTACIÓ INFORME SOBRE FP DUAL AL CTESC

El següent article és còpia del que podeu trobar a la pàgina web ugt.cat

Ahir, 27 de setembre,  es va presentar a la seu del CTESC a Barcelona, l’informe elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) el qual es titula: La formació professional dual en el sistema educatiu català.

L’informe analitza la normativa existent sobre la FP dual, fa una aproximació a les dades disponibles sobre la seva implantació, identificant els punts forts i febles i realitza 71 recomanacions per tal d’establir un futur model d’FP dual a Catalunya, consensuades pels agents socials que participen al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), entre ells la UGT de Catalunya.

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI FP DUAL A LA SEU DEL CTESC DE BCN

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe del desplegament inicial de l’FP dual en el sistema educatiu català amb la finalitat de detectar els punts de millora i proposar-ne recomanacions.

Al nostre entendre, la Llei 10/2015 de 19 de juny, de formació i de qualificacions professionals , que ni tans sols ha estat degudament desplegada, no recull les necessitats de la nostra societat.

La UGT de Catalunya considerem que ara  pot ser un bon moment per consensuar i introduir millores en una nova Llei que contemplii la integració real dels sistemes de formació professional. L’informe del CTESC el trobareu al següent enllaç:

http://ctesc.gencat.cat/noticies/67983664.html

Top