Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > OPOSICIONS PER L’INGRÉS I ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS.

OPOSICIONS PER L’INGRÉS I ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS.

La convocatòria que ha d’incloure aquestes places es preveu que es publicarà el darrer trimestre de l’any 2017 i que inclourà els quatre procediments següents:

Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
Per a aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels procediments d’accés.

Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.

Accés a un cos de grup superior
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.

Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Adquisició de noves especialitats
Per a aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Convocatòria 2017.

Places per especialitat

Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Top