Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Exigim per al nou curs escolar millors ràtios, increment de plantilles i, sobretot, el compliment dels acords signats.

Exigim per al nou curs escolar millors ràtios, increment de plantilles i, sobretot, el compliment dels acords signats.

El nostre sindicat denuncia que el Govern segueix menyspreant els docents

Un any més patim una manca de pressupost consolidat. Els successius governs no prioritzen la inversió en l’educació i som encara molt lluny de la mitjana europea del 6% del PIB. La UGT tornem a posar damunt la taula un seguit de propostes que ens permetin avançar cap al sistema educatiu que es mereix el nostre país.

Plantilles

L’increment de plantilles docents en 629 professores i professors és del tot insuficient per a cobrir el creixement del nombre d’alumnes.

Les aules no poden continuar plenes de gom a gom, exigim baixar les ràtios per qualitat educativa i per assolir reptes com ara l’equitat i la igualtat d’oportunitats. La UGT hem signat un acord d’àmbit estatal que volem que s’apliqui també a Catalunya per millorar l’atenció de l’alumnat. La ràtio acceptable a tot el Servei Públic Educatiu per a la UGT seria aquesta:

 • Primer cicle educació infantil: 6,9,15 alumnes per nivell
 • Educació infantil i primària: 20 alumnes com a màxim per aula
 • Educació secundària obligatòria: 25 alumnes com a màxim per aula
 • Educació secundària postobligatòria: 30 alumnes com a màxim per aula

Cal dotar també suficientment els centres del personal de suport a la docència per atendre a les demandes (TEI, Vetlladors, integradors, educadors socials, Educadors E.E, Auxiliars E.E., Orientadors, etc.) especialment als Centres de Màxima Complexitat i d’Alta Complexitat.

Revertir les retallades
Cal revertir les retallades en educació. Exigim al govern que estableixi un calendari de negociació per tal de recuperar tot el que hem perdut:

 • Compliment de l’Acord signat al gener 2017 que marca l’inici de la recuperació de les retallades, aturat per aquest curs 2018-19 per la situació política i manca de pressupost del 2018. Destaquem de l’acord:
 1. Reducció d’hores lectives (18h a secundària i 23 hores a primària), així com de les complementàries, recuperació de la reducció de dues hores lectives al col·lectiu de majors de 55 anys.
 2. Calendari efectiu, inclòs en els pressupostos que ens garanteixi el retorn íntegre de les pagues del 2013 i del 2014.
 3. Pagament del 100% de les Incapacitats Transitòries, I.T. –baixa mèdica
 4. Substitucions a jornada sencera o mitjà. Prou jornades d’1/3. El contracte mínim ha de ser per a mitja jornada.
 5. Aplicació de l’acord signat amb el govern central que contempla un increment amb caràcter retroactiu de l’1,95%.
 6. Aplicar la LEC que marca l’equiparació tant de salaris com de drets laborals a tots els mestres de l’escola concertada.
 7. Recuperació del Premi de Fidelitat als treballadors de l’escola concertada.

Aposta per la Formació Inicial i Permanent del professorat

 • Pla de Formació gratuït en funció de les demandes educatives i socials per a docents.
 • Al nostre entendre cal millorar el màster del professorat, especialment el de FP, totalment insuficient.
 • Pla d’Impuls de llengües estrangeres, la UGT vam presentar el setembre passat un pla de xoc per a millorar el coneixement de l’alumnat i el professorat, totalment necessari en un món globalitzat on es treballa en equips internacionals.
 • L’IOC, institució vertebradora del territori, ha perdut prop del 50% de l’alumnat, cal potenciar-lo per a donar oportunitats a aquelles persones que volen continuar estudiant i no poden fer-ho presencialment. És una eina necessària per a generar igualtat d’oportunitats especialment en l’extensa oferta de cicles formatius.

La FP la gran oblidada del sistema

 • Donar valor a la FP: és urgent començar a desplegar la Llei d’FP, com a eix per la formació i qualificació de les persones al llarg de la seva vida.
 • Dotar als centres d’FP d’una normativa pròpia i dels recursos necessaris derivats de la seva singularitat organitzativa i demandes pròpies del sistema.
 • Desenvolupament dels Centres Integrats d’FP.

Canvi en les polítiques educatives: retornem la democràcia als centres!

Pel que fa a polítiques educatives, en virtut de l’aplicació de la LEC, hi ha hagut una perillosa regressió de la gestió democràtica dels centres educatius de titularitat pública, és per això que la UGT insta urgentment al Govern de Catalunya a:

 • Retirar del Decret d’autonomia de centres i direccions que ha generat pèrdua de democràcia als centres.
 • Derogar el Decret de provisió i perfils professionals, per recuperar la transparència, lliure concurrència a les places mitjançant un sistema que no permeti els llocs de treball a dit amb llistes, concurs de trasllat i sense entrevistes.
 • Retornar als Consells Escolars i claustres el seu poder de gestió i de decisió.

 

Top