Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > LA UGT DE CATALUNYA RATIFICA L’ACORD D’INCREMENT SALARIAL PER ALS TREBALLADORS DE LA GENERALITAT

LA UGT DE CATALUNYA RATIFICA L’ACORD D’INCREMENT SALARIAL PER ALS TREBALLADORS DE LA GENERALITAT

SINDICALISME COMPROMÈS DAVANT DEL SINDICALISME FÀCIL.

Un acord necessari i de responsabilitat, tot i que insuficient, ja que encara som lluny de recuperar tot el que s’ha retallat als empleats i empleades públics en els darrers anys, especialment les pagues extres de 2013 i 2014. De tota manera a la convocatòria del Departament aquest punt no hi era inclòs i el nostre sindicat va anar a la reunió per responsabilitat i en defensa dels treballadors que veien com la pujada anual es demorava i semblava que no arribava mai. També s’havia de posar fi a la sagnia que suposava el descompte per I.T. que patien els funcionaris i que en la pràctica suposava que en alguns casos es decidia anar a treballar malgrat no estar en condicions.

És per això que ahir al matí la UGT de Catalunya hem ratificat amb el Govern l’acord d’increment retributiu estatal, que suposarà per als treballadors i les treballadores de la Generalitat una pujada inicial i retroactiva d’un 1’50% des del mes de gener a la que s’haurà d’afegir el 0’25% a partir del mes de juliol per haver superat el PIB previst pel Govern Central tal com marcava l’acord signat abans de l’estiu.

Resta acordar a quin complement s’aplica el 0’20% restant.

 

Aquest acord també suposa la recuperació del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal. Aquestes dues mesures seran aprovades per decret llei del Govern de la Generalitat per poder aplicar-se amb caràcter urgent.

Des del nostre sindicat valorem aquest acord com a necessari i de responsabilitat, tot i que insuficient, ja que encara estem lluny de recuperar tot el que s’ha retallat als empleats i empleades públics en els darrers anys, especialment les pagues extres de 2013 i 2014. En aquest sentit, durant la primera quinzena d’octubre s’ha convocat una reunió per concretar el calendari de la seva devolució. Cal recordar que el Govern va signar la devolució de, com a mínim, el 10% de la paga de 2013 abans de desembre i insistim que ha de complir el compromís.

Compromís per responsabilitat i lluny del sindicalisme fàcil que sempre defensa  que sense signar es pot aconseguir molt més però que a la pràctica té fàcil criticar-ho tot però rebre totes les millores que s’acorden. No coneixem de cap cas que un representant d’aquests sindicats hagi renunciat a les millores aconseguides, tal  com haurien de fer per coherència.

 

En la reunió que se celebrarà l’octubre també volem parlar de les demandes que encara resten pendents de recuperar i a les quals es va comprometre el Govern de la Generalitat a la reunió del passat juliol de 2017, com les retallades als plans de pensions i al fons d’acció social. Així mateix, també volem negociar altres mesures acordades a la mesa estatal, com la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i la flexibilització d’un 5% de la jornada per raons de conciliació.

Des del nostre sindicat també demanem l’aplicació directa d’aquest acord a totes les empreses públiques de la Generalitat.

 

Top