Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > EL TRIBUNAL SUPREM CONSIDERA LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT exempta DE IRPF

EL TRIBUNAL SUPREM CONSIDERA LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT exempta DE IRPF

Poden reclamar la devolució els contribuents que van incloure la prestació per maternitat, adopció o acolliment, orfandat (també podrà sol·licitar-ho el pare que hagi gaudit del permís de maternitat) en les declaracions d’IRPF.

Després d’anys de litigis, el Tribunal Suprem considera que la llei de l’IRPF estableix que les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills al càrrec i orfandat es poden lliurar de pagar aquest impost.

D’aquesta manera es podria aplicar a les properes declaracions de la renda i resoldre els casos no prescrits que són els corresponents a les 4 últimes declaracions.

És per això que es poden reclamar les prestacions de maternitat incloses en la declaració dels últims 4 anys. La quantitat dependrà de l’import de la prestació rebuda i el percentatge de retenció aplicat.
Com sol·licitar la devolució:

1. Presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en què es va percebre la prestació a l’agència tributària que correspongui al contribuent.

2. Presentar a l’Administració d’Hisenda una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l’exercici que reclames juntament amb la instància.

Important:

Si el nen va néixer en l’últim trimestre de l’any, és possible que es cobrés la prestació de baixa maternal en dos exercicis diferents, llavors s’haurà de sol·licitar la rectificació de tots dos exercicis.

Si Hisenda rebutja la devolució de retencions indegudes, es podrà fer un contenciós administratiu.

Finalment informar-vos que UGT ha demanat a Hisenda que retorni d’ofici l’IRPF d’aquestes prestacions que ara el Tribunal Suprem ha declarat que no havien de ser descomptades. Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.

 

 

 

Top