Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > EL TSJC ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS PRESENTAT PER LA UGT I DECLARA NULS ALGUNS DELS ARTICLES DEL DECRET DE PLANTILLES

EL TSJC ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS PRESENTAT PER LA UGT I DECLARA NULS ALGUNS DELS ARTICLES DEL DECRET DE PLANTILLES

Victòria judicial contra un Decret que ha portat la divisió als centres públics.

La remoció del lloc de treball docent per avaluació negativa només ha de ser possible per imposició d’una sanció o per causa no disciplinària, com defensàvem des del nostre Gabinet Jurídic

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nuls els articles del Decret 39/2014 de Plantilles que preveien la possibilitat de remoure del seu lloc de treball docent al professorat que tingués una “avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball, motivada en un rendiment insuficient que no comporta inhibició o en una manca evident de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades.” Aquesta sentència és fruit del recurs presentat en el seu moment pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya.

Tal com sempre hem defensat des de la UGT de Catalunya, aquesta sentència confirma que la remoció del lloc de treball docent per avaluació negativa només ha de ser possible per la imposició d’una sanció, un cop finalitzat un expedient disciplinari amb totes les garanties processals o, si és per causa no disciplinària, per aplicació de la normativa referida als procediments previstos en l’àmbit de la salut laboral. No és acceptable cap altra solució, que pretengui remoure del seu lloc de treball  als docents per mitjà de procediments arbitraris i poc garantistes, dels seus drets.

Així mateix, en relació al concurs de mèrits per proveir llocs  de treball específics als centres educatius públics de Catalunya, el Tribunal considera nul l’últim epígraf de l’Art 15.2.b, per considerar que vulnera els principis de mèrit i capacitat.  Aquest pronunciament és important, per tal de garantir l’objectivitat i la transparència en els procediments de provisió de llocs de treball, a les escoles i instituts dependents del Departament d’Ensenyament.

Més informació:

Manuel Valencia, responsable Ensenyament Públic FeSP-UGT de Catalunya: 669 42 70 73.

 

 

Top