Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > La UGT no signa l’escrit conjunt de DINCAT i CCOO

La UGT no signa l’escrit conjunt de DINCAT i CCOO

En primer lloc, l’equip de la discapacitat de la FeSP-UGT de Catalunya volem expressar la voluntat de vetllar en tot moment per garantir la salut de totes les persones treballadores i usuàries dels diferents serveis de les entitats d’atenció a persones amb discapacitat, però cal afegir la responsabilitat i el compromís necessaris en aquests moments.

Tot allò que incrementi les possibilitats de posar en risc més persones sense les garanties preventives necessàries no serà mai una bona mesura ni molt menys responsable.

L’equip de discapacitat de la UGT després de rebre l’escrit que DINCAT ens va fer arribar per donar el nostre recolzament, vàrem analitzar-lo sempre des del punt de vista de l’excepcionalitat del moment i tenint com a criteris bàsics, la salut de les persones treballadores i els usuaris.

També vàrem valorar totes les actuacions que s’estan fent des del sector de Residències i llars i com s’ha de tractar des del punt de vista sanitari i preventiu, i vàrem arribar a la conclusió que no podíem signar aquest comunicat ja que pot perjudicar les condicions de salut i laborals dels treballadors i treballadores del sector.

Per tot això EXPOSEM:

  • En el document signat per DINCAT i CCOO queden reflectides coses com que “ el personal que presta serveis a SOI, STO i PRE-LABORAL, mentre es mantingui suspesa l’activitat, hauran de (OBLIGATORIETAT) reforçar i donar suport als serveis de residència i llar-residència, i als serveis de suport a la autonomia a la pròpia llar adaptant-se als cronogrames i torns d’aquests serveis, (RES A PACTAR) per tal de garantir la seva viabilitat”.
    Es a dir dóna via lliure a que les entitats puguin fer ús d’aquestes mesures, només insten a informar de les decisions a la RLT, o ser objecte de debat, quan el que s’hauria de fer és trobar mesures acordades amb aquests. Entenem també que CCOO ha signat un document que deixa als treballadors i treballadores del sector sense cap eina per defensar els seus drets.

En cap cas parla de :

– Absoluta necessitat, o causa forçosa.

– Proporcionalitat en l’aplicació de la mesura.

– Proposta negociada amb la RLT.

– Que en cas de desacord les parts acudiran a l´autoritat laboral competent.

– No introdueix la mediació, conciliació o arbitratge en cap cas.

– Document no consensuat amb el Consell de relacions laborals.

– Conciliació familiar dels treballadors dels serveis de STO, SOI i pre-laboral (com cura de fills menors de 12 anys, familiars dependents o amb discapacitat).

– Impedeix mesures flexibilitzadores de jornada, alternatives o la obligatorietat per decret de complir el confinament a casa.

– Valorar treballador per treballador les seves circumstàncies personals i de salut.

– Validació per part de l’administració d’aquesta mesura en cas de desacords i sobretot tenint present una dada important com és que l’Administració no deixarà d’abonar el mòdul de STO, SOI y pre-laboral.

A tot això hem d’afegir el fet que també pretenen compartir personal entre entitats, és a dir que vagin a treballar a una residència d’una empresa aliena.

Això ens genera un altre mar de dubtes legals i de responsabilitat tant per un possible accident laboral, o pel contagi propi o d’altres greus que es poden produir ocasionant jurídicament possibles conflictes en matèria Laboral i responsabilitat Civil.

La proposta ens va arribar amb la premissa de ser un acord de recomanacions per a tot el sector amb criteris orientadors, però no contempla ni aporta cap recomanació pels CETs que majoritàriament continuen actius on també es poden concentrar treballadors especialment sensibles al risc sanitari per la seva situació personal de salut i patologies associades i depenen del criteri de cada empresa on presta el servei de manera individual.

En hagués agradat que aquesta patronal deixés com sempre de pensar que pot fer amb els treballadors allò que vulgui sense tenir presents els seus representants, sense mesures pactades, sense respectar les condicions de salut i laborals dels treballadors, i hagués escoltat això que hi ha en aquest escrit i que els vam transmetre per arribar a un consens amb totes les parts.

Però com gairebé sempre no ha estat possible.

 

Per la nostra part manifestem que sempre estem oberts al diàleg per arribar a acords alternatius, però també sempre voldrem ser escoltats.

Per a qualsevol dubte port dirigir-te al correu:
discapacitat@catalunya.ugt.org
Equip de la discapacitat de la FeSP-UGT de Catalunya.

Top