Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Mesures extraordinàries sol·licitades al “Ministerio de Universidades”

Mesures extraordinàries sol·licitades al “Ministerio de Universidades”

UGT i CCOO han enviat de forma conjunta una carta al Ministre d’Universitats en la qual tenint en compte la situació actual a les universitats exigeixen que s’arbitrin les mesures següents:

  • La pròrroga dels contractes de PDI Laboral i d’Investigadors, de manera excepcional, com a màxim fins el 31 de juliol de 2021, obviant les dates de terme contractual a què fa referència la LOU. En els moments actuals estan suspesos tots els terminis administratius i, tenint en compte la complexitat dels processos de convocatòria i selecció de personal de les universitats públiques o la necessitat d’obtenir acreditacions d’organismes externs, entenem que si no s’adopta aquesta mesura serà molt difícil iniciar i desenvolupar amb normalitat l’activitat universitària del curs acadèmic 2020-2021; a part del perjudici que es pot ocasionar a les persones en el desenvolupament de la seva carrera professional. Considerem que la mesura adoptada pel Ministeri de considerar l’ampliació per un període màxim de tres mesos, després de la finalització de l’Estat d’Alarma, per als contractes LOU de PDI laboral amb vinculació temporal, que finalitzin durant aquest període excepcional, és positiva però insuficient.

 

  • La pròrroga de les Ajudes Predoctorals, de qualsevol àmbit, amb ajornament de les dates límit per a la defensa de la tesi.

 

  • La coordinació del Ministeri i de la CRUE per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 i el retard general en l’inici de el curs acadèmic 2020-2021, tenint en compte la modificació de dates de realització de la EVAU, al menys per a estudiants de primer curs de grau.     

 

  • L’adaptació dels criteris d’acreditació de les titulacions presencials de Grau i Màster Oficial durant el present curs acadèmic, tenint en compte la situació excepcional en què ens trobem.     

 

  • El manteniment de reunions i la negociació amb els agents socials, representants legítims dels treballadors.

Top