Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > La FP en temps de la Covid19. Article de Jesús Martín al diari de l’Educació

La FP en temps de la Covid19. Article de Jesús Martín al diari de l’Educació

(s’ha agafat copiat textualment l’article de https://diarieducacio.cat/repensem-lfp-en-temps-de-la-covid19/#comment-14626)

Els agents socials i el Govern haurien de reflexionar conjuntament com afecta la Covid19 a l’FP per tal de poder detectar els nous problemes generats per la pandèmia i trobar solucions puntuals tant per a aquest curs com per al proper, ja que tot apunta que el virus continuarà actiu com a mínim 12 mesos més.

 

Dissortadament, fins que no tinguem la vacuna la immunitat no està totalment garantida. Mentre això no passi ens haurem d’adaptar a la situació perquè si la formació ha de continuar exercint-se, ha de ser amb responsabilitat, amb la higiene i la protecció necessària de les persones.

Entre tots i totes hauríem de vetllar perquè el retorn a la normalitat sigui complint estrictament les mesures de seguretat que estableixin les autoritats sanitàries, tant per l’alumnat com per totes les persones que treballen en els centres educatius, formatius i les empreses. No comparteixo en absolut l’afirmació del conseller Bargalló, segons el qual «als tallers de formació professional serà més fàcil aplicar les mesures de distanciament social, gairebé ho podríem aplicar demà mateix.»

La situació excepcional que estem patint fa que ens formulem preguntes prèvies: Quan el govern autoritzi l’obertura de les empreses, com serà la tornada i reincorporació de l’alumnat en pràctiques? Progressiva i gradual? En funció de si les empreses són essencials o no? Se seguirà el mateix criteri del Govern central en l’esglaonament? L’entrada i la sortida en els centres educatius serà flexible i gradual o tot l’alumnat entrarà a la mateixa hora creant acumulacions? Com es preveu actualment solucionar-ho?

He de dir que per part de l’administració fins ara s’estan donant instruccions valuoses pensant molt en el curt termini, encaminades a dotar de contingut el que queda de curs 2019-2020, de com avaluar-lo i de com finalitzar les pràctiques ja iniciades per l’alumnat fixant un mínim assolible, la seva substitució i situacions excepcionals que els equips docents hauran de resoldre en virtut de les seves potestats atorgades per l’administració.

Entenc que no estaria de més que a principi del curs 2020-2021 es fes una avaluació inicial de l’alumnat per tal de trobar solucions individualitzades al seu progrés competencial. Hauríem de prendre una sèrie de mesures correctores que ens ajudarien a afrontar la situació, us les presento a continuació.

Mesures relatives a la formació provisional en línia

L’escletxa digital de l’alumnat:

Per tal de no augmentar la desigualtat en l’accés a l’aprenentatge, és important garantir que els i les estudiants tinguin la igualtat de possibilitats a casa: ordinador, auriculars, micros, programes i connexió a internet d’alta velocitat. En cas contrari les administracions públiques haurien de proporcionar-les; apuntem que també el professorat en situació precària, com els substituts i les substitutes, podria necessitar d’un suport similar. A Itàlia, per citar un exemple, l’alumnat i el professorat disposa d’un xec anual per gastar en llibres, ordinadors, programari, i als docents, ara, els  donen un plus pel teletreball.

Creació de Projectes engrescadors:

El repte per als centres educatius ha de ser crear projectes aplicant noves metodologies per poder interactuar i cooperar amb els estudiants telemàticament, això hauria de permetre a l’alumnat treballar en situacions i projectes reals. Això comporta modificar el sistema d’avaluació, la qual s’ha de desenvolupar d’una manera més creativa amb preguntes, qüestionaris, etc. que ens porti a una avaluació més competencial, com en els estudis secundaris.

Reinvenció de les pràctiques de taller o laboratori

Un altre gran repte és com assignar els diferents tipus de tasques pràctiques que puguin emprendre a casa amb la dificultat que això comporta. A la formació professional hi ha cicles formatius molt procedimentals, d’oficis i amb competències que difícilment són substituïbles o es poden treballar a distància.

Previsió de la introducció dels canvis per al curs 2020-2021

Les  orientacions i instruccions d’inici del proper curs, habitualment publicades al mes de juny, ja haurien de donar informació i les orientacions sobre l’organització de l’ensenyament a distància per poder dissenyar les activitats, la seva retroacció i disposar de les eines necessàries.

Recursos humans i tecnològics per la nova situació

Tenim prou professorat per poder fer un seguiment individual de l’alumnat un o dos cops per setmana? Estan formats digitalment? Tenen els recursos tècnics necessaris?

Mesures relatives a les pràctiques

Actualment tenim un gran problema amb les pràctiques a les empreses, a causa del seu tancament. Ens preocupa particularment la situació de les empreses on feien o havien de fer les pràctiques el nostre alumnat tant de Formació en Centre de Treball (FCT) o d’FP Dual. Potser algunes hauran tancat o estan afectades per un ERE o un ERTO.

Caldrà veure la predisposició que puguin tenir les empreses per reprendre les pràctiques. Seria un gran error estratègic per al país no continuar-les si les mesures de seguretat ho permeten.

En matèria de risc laboral i sanitari se’ls equiparà adequadament, respectant les distàncies requerides per la conselleria de salut? I en aquelles professions que no sigui possible, com es farà?

Queda clar que amb les 220h de pràctiques ni el Ministeri ni el Departament d’Educació posen cap impediment, és més, han establert ha mecanismes substitutoris i facilitadors com els projectes.

Els espais per impartir-los són segurs en matèria de salut? El material compartit es desinfecta? S’individualitza? Com ho enfoquem?

L’alumnat i la resta de personal haurà d’anar amb mascareta i guants? Qui els facilita i fa la reposició, el centre, el Departament? Es tindrà previst això?

I les empreses que no tinguin Comitè, com farem el seguiment de la seguretat de l’alumnat en pràctiques?

Mesures relatives als espais: desdoblaments/baixada de ràtios

Abans de treure el calendari escolar del proper curs acadèmic s’hauria de preveure de manera excepcional una organització diferent dels espais per poder complir amb les mesures de distanciament social fins que no es controli la pandèmia.

Es poden optimitzar els espais els centres, si calgués, amb torns de matí-tarda o mixts, soc conscient que aquesta possibilitat dificulta l’horari del centre, però s’hauria de tenir en compte. Això és preferible a no poder obrir un institut perquè no es puguin mantenir les distàncies de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries. Els mòduls impartits en un taller o laboratori difícilment poden ser virtuals, caldria fer els desdoblaments en totes les famílies professionals.

Entenem que en la situació actual, més que mai s’ha de fer una baixada de ràtios a tots els espais comuns: aules, tallers, laboratoris, menjadors, etc. És un repte de tota la societat.

Una altra idea facilitadora seria la de fer les sessions de 45 minuts de durada per poder compactar horaris i alliberar espais que facilitin més assignacions horàries.

Repensar el currículum d’FP

El Departament d’Educació està ultimant una ordre per modificar el currículum d’FP. Ens veiem obligats a preguntar-nos si aquesta és la prioritat del món de l’FP en la situació d’alarma actual? Al nostre entendre es pot ajornar la seva implantació per l’impacte del coronavirus. Direm que estem pendents també de la reforma de l’FP que plantejarà el Ministeri d’Educació i FP en els propers mesos i si hem d’estar contínuament sotmesos a modificacions.

La reforma curricular plantejada per la direcció general de Formació Professional té aspectes positius i negatius:

Positius: consolidació dels desdoblaments, increment d’hores de treball per projectes, augment d’hores de pràctiques, unificació curricular que facilita la mobilitat de l’alumnat. L’increment del mòdul de síntesi/projecte pot donar resposta a necessitats concretes del centre i de l’entorn.

Negatius: descens d’hores de lliure disposició, pèrdua d’algun mòdul professional (no es pot perdre cap mòdul professional ni anar per sota del mínim de les hores currículum BOE) que un centre en virtut de la seva autonomia i del seu projecte,  pot considerar important.

Hem reclamat a la direcció general d’FP que, abans de la seva implantació generalitzada, hi hagi primer un pla pilot o que en el pitjors dels casos sigui voluntari per als centres que ho demanin, especialment, quan estan totalment condicionats per la incertesa. No sabem com tancarem el curs 2019-2020. Potser són massa canvis per al sistema en la situació d’emergència actual on no es veu un final en el curt termini.

Top