Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ D’EMPLEATS DE SERVEIS PÚBLICS DE LA UGT DE CATALUNYA EN LA RENOVACIÓ DEL CURRÍCULUM D’FP

PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ D’EMPLEATS DE SERVEIS PÚBLICS DE LA UGT DE CATALUNYA EN LA RENOVACIÓ DEL CURRÍCULUM D’FP

El dia 8 de maig celebrarem una mesa sectorial d’FP per a tractar la reforma curricular de l’FP. Des de la UGT volem manifestar que:

 

 

  1. La reforma curricular en cap cas pot implicar una disminució en les plantilles del professorat d’FP: NO POT SER UN “ERO ENCOBERT”.

Volem recordar que la millora qualitativa de l’FP demana revertir les retallades, millorar les condicions laborals, reduir les ràtios i dotar-la d’un pressupost propi. Continuem ben lluny de l’objectiu d’inversió en Educació del 6% del PIB de la LEC.

  1. Preferim que la reforma s’implanti a través de PLANS PILOTS en centres que voluntàriament s’hi vulguin adherir. Que no sigui una imposició del Departament d’Educació.

Les queixes que hem rebut majoritàriament fan referència que afecta l’organització dels centres. Algunes direccions ens han manifestat que no volen treballar a correcuita. Pensen que es necessita temps per a implementar-lo i per assimilar progressivament els canvis.

  1. L’augment d’hores de FORMACIÓ en CENTRES de TREBALL (FCT) presentat fins ara ens semblen excessius. Menys hores d’FCT i més hores de Projecte.

Com a contraproposta s’hauria d’establir una franja d’hores prou flexible entre les hores de Projecte i les de FCT, per situar les hores d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en aproximadament 10 o 11 setmanals. Entenem que una bona part del professorat acceptaria aquest canvi, el qual dissipa una de les seves pors: externalitzar hores lectives en la transformació d’hores de lliure disposició (HLD) en hores de FCT.

La cultura dels projectes ja es dóna en centres d’FP que comparteixen estudis d’ESO i Batxillerat la qual cosa potencia les sinergies. Sense desdoblaments és impossible implantar ABP.

Des de la UGT entenem que la implantació d’ABP s’ha de fer després d’haver fet una formació específica   per al professorat en treball  per projectes, formació que ha de ser teòrica i pràctica. És necessari dotar al professorat d’un pla de formació adaptat a les necessitats de cada família d’FP. En la situació actual s’hauria de fer una formació específica ACTIC.

   

  1. Manteniment d’hores del professorat de FOL. Hem detectat que el professorat de Formació i Orientació Laboral (FOL) pateix una reducció significativa de les seves hores. Creiem que es podrien incloure en la programació del mòdul de síntesi, els continguts referents a la UF de prevenció de riscos laborals, adaptats al projecte a l’especialitat.
  1. En la reforma curricular s’ha de tenir present i respectar el criteri d’especialitat i competencial del professorat. En reduir les hores de determinats mòduls i posar-les en el mòdul de síntesi, s’ha de garantir la participació del mateix professorat, així com incloure a la programació del mòdul de síntesi, l’adquisició de les competències i coneixements per part dels alumnes en aquelles àrees on s’han tret hores dels diferents mòduls (garantia competencial).

 

  1. Les assignacions horàries lectives als desdoblaments i tutories han de quedar reflectides i consolidades per escrit, no pas en un compromís oral com fins ara. Que els mòduls que es desdoblin ho facin al 100%.

L’organització de les hores de formació dual ha de ser més flexible. S’obliga els centres a seguir una distribució feta pel Departament, de vegades sense cap criteri pedagògic. Els desdoblaments s’haurien de poder fer també en anglès tècnic per exemple. Aquest és un mòdul imprescindible en el segle XXI però no hi apareix desdoblat.

  1. Com es racionalitzaran els espais per als desdoblaments en centres on actualment mostren carències i tenen dèficit? Especialment ara amb la COVID-19.
  1. No és possible dualitzar-ho tot. Amb la crisi actual tancaran empreses o no obriran. Abans d’aquesta situació, la família sanitària presentava grans dificultats per a fer FP Dual. Catalunya és un país de PIMES i microempreses, n’hi ha poques que participin en un procés de producció i intervenció verticalment i transversalment. Aquest és un risc, dotar de massa hores a la dualització sacrificant mòduls de formació generalista impartits al centre educatiu.
  1. El mòdul de síntesi/projecte cursat a l’empresa no hauria de contemplar-se com a recuperació de cap mòdul impartit al centre educatiu.
  1. Propostes de millora econòmica. Que anualment es doti els centres amb una assignació econòmica per material fungible al mateix Centre. Calculat per alumne de CF matriculat, per tal de poder impartir com cal els continguts curriculars que requereixin aquest tipus de material. Quan el currículum d’un CF contempli nous continguts o actualització en noves tecnologies, s’haurà d’assignar als Centres amb una dotació econòmica per actualització d’espais i de material inventariable.

Top