Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Reunió amb el Conseller Bargalló per valorar la preinscripció i com fer el retorn a les aules el proper curs.

Reunió amb el Conseller Bargalló per valorar la preinscripció i com fer el retorn a les aules el proper curs.

Ahir ens vam reunir amb el Conseller d’Educació per valorar entre tots com podrem fer el retorn a les aules el proper curs

Sobre el procés de preinscripció

Es farà de la manera més acurada possible, tenint en compte sempre les instruccions que marca el Departament de Salut i en funció de la fase en què ens trobem a cada moment. En funció de les instruccions d’aquest Departament començarà el procés, que es preveu que sigui en molt pocs dies.

El període de preinscripció serà d’uns deu dies i la majoria de gestions es faran a nivell telemàtic i de manera oberta. Les famílies que no ho puguin fer de manera telemàtica i que no els arriba tota la informació ho podran fer als centres procurant que hi passin el menor temps possible.

Es facilitaran els equips de protecció individual (EPI) necessaris per a cada centre. El material ja està reservat i els propers dies es començarà a distribuir als centres, perquè tot i que els ajuntaments han mostrat disponibilitat per realitzar les preinscripcions, no tots tenen els mitjans necessaris.

Tenint en compte la neteja dels espais concrets i durant el temps d’atenció, ja s’ha parlat amb les empreses de neteja dels centres educatius perquè reprenguin la seva activitat. La desinfecció es farà prèviament i dues vegades durant el dia, de manera superficial, els 4 o 5 dies que romangui obert el centre per fer tota la preinscripció.

Al centre hi haurà una persona a l’entrada, una altra per recollir els documents i una altra per informar. Caldrà passar les dades de les persones que seran als centres i aquesta informació es farà arribar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). És molt important fer-los arribar aquesta informació per preveure si són persones que es troben en algun grup de risc. Es recomana que aquestes persones siguin personal subaltern i administratiu.

Grups de 0 a 6 anys

L’escolarització d’aquest col·lectiu és una demanda de treball social i atenció a les famílies. En el cas de les famílies que comencen a treballar i no tenen mitjans per fer compatible la seva feina i la cura dels fills.

El centre escolar hauria d’acollir aquests nens/es, però en aquest sentit hi ha molta incertesa. La franja correcta en aquest cas seria de 0 a 9 anys, que és el que marca la Llei de protecció del Menor: els nens i nenes menors de 10 anys no poden estar sols a casa. Caldrà tenir presents en tot moment les mesures sanitàries que estableixi el Departament de Salut. Entenem que aquesta no és la funció dels centres educatius.

El retorn al juny, un repte

Si sortim de la fase actual de desconfinament el Govern marcarà la següent fase per poder obrir els centres al juny. Aquesta desescalada es faria amb un altre tipus d’activitats, mai amb classes lectives. Serien activitats lúdiques per fer un tancament de curs. Permetria oferir ajuda en el canvi d’etapa al juny, tenint en compte el que ordenin les autoritats sanitàries. L’assistència dels docents serà sempre voluntària.

El mes de juny podrien accedir als centres aquells alumnes que han de fer proves d’accés si són d’obligatorietat presencial: artístic, educació física, etc.

La recuperació d’assignatures es farà de forma telemàtica

Decret de plantilles

Tots els sindicats demanem que se suspengui, però no es dóna resposta a aquesta demanda. Exigim que es donin les directrius corresponents que haurien de complir tots i totes de forma igualitària

Cicles FP

Tots els sindicats diem no a la reforma curricular de FP, més encara en la situació que ens trobem. Falta molt per arribar a un acord.

S’han de fer un seguit de plantejaments, pel que fa a l’avaluació que requereix una presència obligatòria.

Es convocarà una reunió el proper divendres per poder aclarir dubtes.

Exigim solucions higièniques per a tots els tallers de FP on hi ha eines que no es poden compartir.

Professorat

Hi ha un tipus de professorat que no podrà iniciar el curs, i potser no podran tornar durant tot el curs perquè no podran tenir contacte directe amb l’alumnat fins que la situació no estigui controlada i no hi hagi una vacuna. Es parla d’una franja d’edat de 60 a 65 anys, a més dels grups de risc que apareixen en el protocol del Departament de Salut. AQUEST PROFESSORAT NO TINDRÀ LA BAIXA, però faran la seva feina de manera telemàtica. (Tot això s’haurà de concretar en una propera mesa).

Hi ha moltes solucions, però encara no estan clares.

Propostes d’horaris

Els horaris s’han de reformular per a tots els centres, sobretot tenint en compte la situació actual, perquè no coincideixin a l’entrada, sobretot en centres on hi ha un gran nombre d’alumnat i òbviament famílies. S’haurà de delimitar els horaris de permanència per la situació que s’està vivint actualment.

Serà un curs híbrid pel que fa a el personal docent, l’alumnat, els horaris, tipus de docència, si hi ha un rebrot i hem de tancar o no obrir els centres. S’han de fer una nova regulació a tots els nivells. Queda pendent de concretar.

Teletreball

Cal marcar unes directrius per a tots i tenir en compte els horaris que marca la llei. Entenem que aquestes setmanes ens hem hagut d’adaptar tots a la situació d’excepcionalitat que vivim.

Cal arribar a acords pel que fa al teletreball, que podria incloure una part presencial i una altra de treball a casa (no és concret ni definitiu)

Hi ha docents que s’han negat a treballar des de casa; pocs, però n’hi ha.

Substituts

 S’ha tornat a parlar del tema de nomenaments i es convocarà una altra taula per concretar el tema. És un compromís de l’administració i s’ha d’aclarir.

Quan s’han de fer les llistes de funcionaris?

Es farà a finals de maig tot i que encara no hi ha una data concreta. S’està negociant la compra de 80.000 telèfons per poder cedir als docents i protegir així les seves dades personals.

 

 

Top