Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Publicat el calendari escolar 2020-2021

Publicat el calendari escolar 2020-2021

Avui mateix, s’ha publicat el calendari escolar pel curs 2020-2021. 4 mesos més tard del que era habitual. Ens trobem algunes decisions sorprenent i que tenien fàcil solució. Un dels exemples més clars és la de l’inici de les vacances de Nadal, que començaran el dimarts 22 i es tornarà el divendres 8. Potser seria més lògic haver fet estirar el començament de les vacances al dimecres 23 i tornar de les mateixes el dilluns dia 11, però nosaltres no decidim.

 

1.- Inici del curs

• 2n Cicle d’EI, Primària, ESO, BTX, CFGM i d’arts Plàstiques i disseny, curs de Formació específica d’accés a CFGM, cursos de preparació per a la incorporació als CFGS i resta d’ensenyaments de Règim general, 14 de setembre.
• CFGS de FP inicial i arts plàstiques i disseny, 21 de setembre.
• Cursos de Formació d’adults, 21 de setembre.
• EOI, no més tard del 28 de setembre.

A 2n Cicle d’EI amb autorització prèvia es pot programar accés gradual a les aules del 14 de setembre al 21 del mateix amb un mínim d’una hora i mitja diària.

2.- Final del curs

Les classes finalitzaran el 22 de juny de 2021, llevat dels ensenyaments de Règim especial i les de Formació Professional que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

A ESO es programaran activitats acadèmiques obligatòriament almenys fins al 17 de juny.

3.- Vacances

Nadal serà del 22 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos.

La Setmana Santa del 27 de març al 5 d’abril.

I en el curs 2020-21 seran festius els següents dies 1:

Any 2020

• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)

Any 2021

• 24 de juny (Sant Joan)

S’han d’afegir dos dies de festes locals. En cas que un o ambdós d’aquests dies caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs escolar corresponent.

Tres dies de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’acord previ del consell escolar del centre.

Els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals i estatals, fixaran els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

1 Hi ha més dies festius, però donat que estan inclosos en períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa o caps de setmana, no hem cregut convenient indicar-los en aquest estudi.

Podeu consultar l’ordre de 8 de juliol al final d’aquest enllaç.

 

 

Top