Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys privats en situació crítica

Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys privats en situació crítica

Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i ÚS, integrants de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’Àmbit Estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que:

Els Centres d’Assistència i Educació Infantil Privats de l’etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19. Al mateix temps, milers de treballadores d’aquesta etapa educativa, estan sofrint de manera directa les conseqüències d’aquesta situació, posicionant a l’etapa del 0-3 anys com la baula més feble i més desprotegit de tot el sistema educatiu espanyol.

Amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, aquest sector ja es trobava patint una forta crisi ocasionada per molts aspectes: des de l’aparició de competència deslleial de centres autoritzats i no autoritzats però que envaeixen il·lícitament l’espai de l’educació infantil i als quals més a baix ens referirem, fins al més que preocupant descens de la natalitat al nostre país. Aquesta pandèmia, així, no ha fet més que potenciar la gravetat d’aquesta situació, doncs, al no tractar-se d’una etapa educativa obligatòria, les mesures de conciliació, així com la por al propi virus (és important ressaltar que els Centres Privats d’Educació Infantil, són centres segurs, que compleixen amb tots els protocols higiènics-sanitaris, tal com mostren les dades d’Educació i Sanitat, la qual cosa garanteix la seguretat de tot el seu personal i alumnat), han propiciat un descens de les matriculacions que va des del 40% fins més del 80%.

Cal recordar que abans de l’inici d’aquesta crisi sanitària, existien al nostre país més de 5.100 centres que albergaven a més de 250.000 alumnes i alumnes, i que empraven a més de 50.000 professionals, la majoria dones amb una titulació superior. Aquesta situació està derivant en el tancament constant de centres, superant-se en l’actualitat el 10% des de l’inici de la pandèmia, amb la consegüent pèrdua d’ocupació que això comporta.

Així mateix, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, tampoc ha tingut en compte els CNAE corresponents a aquesta mena d’educació, deixant fora de les exoneracions en les quotes empresarials de la Seguretat Social a aquest sector. Aquesta qüestió és d’una extrema importància, perquè no és comprensible que es tinguin en compte solament criteris econòmics quant al PIB (qüestió rellevant per a fixar els CNAE afectats) i es faci cas omís a la dramàtica situació d’altres sectors, que, com el dels Centres Privats d’Educació Infantil, realitzen una importantíssima labor educativa i social, i que a més, afavoreix la conciliació de la vida familiar i laboral.

Mereix un esment especial la competència deslleial que es porta exercint durant moltíssims anys per part de les anomenades “mares de dia”, ludotecas i altres establiments que, a l’empara d’una llicència municipal d’activitat, actuen i es publiciten com a centres educatius, sense comptar amb l’autorització de l’administració educativa competent. Aquesta situació es porta posant en coneixement de les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments des de fa més de 8 anys, sense que aquestes administracions prenguin mesures sobre aquest tema.

Així mateix, les organitzacions signants d’aquesta declaració volen expressar igualment la seva preocupació i oposició davant el projecte de gravar amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) els serveis que presten els centres d’educació infantil. L’aplicació de l’IVA a aquest sector educatiu, exempt fins al moment, en plena crisi econòmica derivada de la pandèmia, suposaria un encariment inassumible d’aquest servei per a les famílies, la qual cosa en la pràctica comportaria la desaparició dels centres, i la consegüent destrucció d’ocupació.

Per tot l’anterior, les organitzacions més representatives d’aquest sector, format principalment per autònoms, micropymes i pimes, amb una limitada capacitat economicofinancera, sol·licitem, de manera urgent, l’aplicació d’actuacions per part de l’administració pública que garanteixin la viabilitat dels centres educatius i el manteniment de l’ocupació en la base del sector educatiu, de vital importància en el desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels qui conformaran la societat del demà, així com la paralització de la possible iniciativa de gravar amb l’IVA aquest sector educatiu. En aquest sentit, és fonamental la implementació d’ajudes econòmiques extraordinàries que evitin el tancament dels centres d’educació infantil privats.

Des de les organitzacions empresarials i sindicals que ostenten el 100% de la representativitat d’aquest sector, volem advertir de les gravíssimes conseqüències que tindria la desaparició d’un sector educatiu, i la consegüent pèrdua d’empreses i llocs de treball, en la seva majoria femení, jove i qualificat.

 

 

 

Top