Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > UGT presenta una demanda per conflicte col·lectiu del sector del XII Conveni Col·lectiu d’Infantil

UGT presenta una demanda per conflicte col·lectiu del sector del XII Conveni Col·lectiu d’Infantil

En la reunió de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil, celebrada el 31 de març, convocada per a donar compliment a la Disposició final cinquena i l’aplicació de la Disposició transitòria novena, va finalitzar sense acord, ja que les organitzacions patronals no volien aplicar aquestes disposicions, previstes com a clàusules de revisió salarial per als Centres d’Educació Infantil de gestió directa i als Centres pertanyents a les antigues obres socials, pròpies de caràcter docent sense fins lucratius i de Caixes d’Estalvis.

Per això, UGT Serveis Públics i les organitzacions signants del conveni, presentem demanda en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge.

 

La mediació que va tenir lloc el dimarts 19 d’abril, va finalitzar tenint com a resultat la falta d’acord.

Les patronals segueixen comportant-se com  a organitzacions que només busquen el lucre i que no respecten ni allò que signen. La imatge d’aquest escrit els defineix.

Aquesta falta d’acord ha fet que ahir presentéssim en l’Audiència Nacional demanda per conflicte col·lectiu contra les patronals.

El Conveni Col·lectiu es va dissenyar amb unesclàusules de garantia salarial i han de ser respectades perquè formen part del Conveni.

UGT Serveis Públics reitera que amb el salari delstreballadors i de les treballadores no es juga.

Top