Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > La UGT de Catalunya guanya una sentència que reconeix el dret d’una família monoparental a gaudir de 16 setmanes addicionals per naixement i cura d’un menor

La UGT de Catalunya guanya una sentència que reconeix el dret d’una família monoparental a gaudir de 16 setmanes addicionals per naixement i cura d’un menor

Els Serveis Jurídics de la UGT de Catalunya guanyem una sentència innovadora que reconeix el dret, d’una família monoparental, a gaudir de 16 setmanes addicionals
(32 setmanes en total) que correspondrien al segon progenitor per la prestació per naixement i cura d’un menor i condemna  a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a dur a terme l’abonament d’aquesta prestació.

Aquesta sentència es basa en tres vies clares:

La protecció del menor i en general a la infància; la introducció d’una mesura d’igualtat de les dones i la d’un element de conciliació de la vida familiar.

Fa uns anys que som conscients que els models de famílies han anat canviant i per tant, hem de defensar i lluitar perquè aquest fet no constitueixi un element discriminatori respecte al dret a l’atenció i cura del menor ni tampoc en la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i les treballadores.

La realitat mostra que les famílies monoparentals, que en la seva gran majoria les conformen les dones, es troben en una situació de desigualtat i discriminació amb relació al model de famílies nuclears tradicionals.

Amb aquesta sentència, des de la UGT de Catalunya, volem contribuir a impulsar els canvis legislatius necessaris perquè s’ajustin a la realitat de la societat en la qual vivim i a la vegada,també, volem contribuir a protegir els drets dels i les menors a ser atesos en igualtat de condicions, independentment del model de família de la que en formin part.

UGT Fets.

135 anys defensant els teus drets

Top