Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Estat de les negociacions sobre la jubilació parcial.

Estat de les negociacions sobre la jubilació parcial.

Dimarts dia 3 ens vàrem reunir els sindicats majoritaris de l’escola Concertada amb el director general de Centres Privats.

Tot i que no se’ns va presentar cap document per escrit ens van informar que es publicarà un acord de Govern pel qual, a partir de l’1 de setembre de 2022, pagament delegat assumirà el cost addicional de la seguretat social associada a la jubilació parcial, però només per al personal que estigui en pagament delegat.

Exclou aquest acord de govern el Personal d’Administració i Serveis i tots aquells docents que treballin en nivells no concertats de centres concertats.

A tot estirar, aquest acord es publicarà la segona quinzena de juny,

La UGT hem demanat en totes les reunions que hem mantingut amb el Departament, l’aplicació d’un acord que des de fa anys ja s’aplica a la majoria de Comunitats Autonòmiques de l’Estat, però que a Catalunya, el Departament l’ha anat endarrerint adduint que les patronals sempre se n’han quedat fora.

La UGT lidera sempre les converses.

Des de la UGT hem hagut d’insistir en totes les reunions que hem mantingut per tal com el Departament accedís a negociar i acabés presentant aquesta proposta oral que esperem  es materialitzi tal com s’ha compromès.

Les patronals es posen de costat

La reforma de la llei duta a terme pel Partit Popular va fer que l’accés a la jubilació parcial fos molt difícil  donat que tot el cost recau des de llavors en les empreses. A més s’encaria progressivament aquest accés donat que el treballador rellevat cotitzava progressivament fins a arribar al 100% l’any  2023 malgrat treballar  només la meitat de la jornada.

Les patronals també es negaven a signar l’acord perquè volien una ratificació per part de la Seguretat Social  que l’acord no acabaria suposant una despesa addicional per a les empreses. Vam demanar doncs resposta a la mateixa que va ratificar el que nosaltres defensàvem, que la Seguretat Social assumirà el cost addicional  associat a la jubilació parcial.

Sorprenentment, tot i tenir la confirmació des de la Tresoreria de la Seguretat Social, les patronals segueixen sense sumar-se a aquest acord i és per això que només serà ratificat per Departament i sindicats.

Quina és la situació actual?

Segons ens van comunicar, les condicions per accedir-hi seran les mateixes que ja s’àpliquen actualment. Aquest punt va ser ratificat amb el nou director general.

La reducció de jornada arribarà fins al 50%.  El 75% si el treballador rellevista és contractat a jornada completa i amb el compromís de revisar l’acord en el futur i arribar d’entrada a aquest 75%.

I no podem deixar de comentar que una jubilació és fruit d’un acord entre l’empresa i el treballador i que si les patronals no han volgut signar aquest acord, molt ens temem que difícilment els centres entraran a acordar cap jubilació parcial malgrat que el Departament es faci càrrec de les despeses.

Per què? Doncs perquè segurament temen que si una treballadora del PAS ho demanés i no se li concedís podria anar a Tribunals per discriminació, guanyaria i es veurien obligats a pagar totes les despeses.

Dependrà doncs de la situació de cada centre.

La UGT hauria volgut i així ho va comunicar que tot el personal dels centres concertats entrés en l’acord tal com va passar l’any 2012. El Departament s’hi va negar.

I el PAS?

Des de la UGT denunciem el tracte discriminatori que sofreix el PAS des de fa molts anys. Sent una part essencial dels centres de treball, vam exigir que el Departament es fes càrrec de les despeses de la jubilació parcial també d’aquest personal. La negativa va ser taxativa.

Es per això que des de la UGT hem començat una campanya en l’àmbit de tota Catalunya per exigir la concertació del PAS de les escoles concertades.

L’acord de concerts és de 1985, 37 anys consolidant una injustícia que fa que els treballadors i treballadores de l’administració i serveis de les escoles concertades no puguin accedir a millores salarials que les equiparin amb els mateixos nivells que els de les persones que treballen a l’administració pública. Ja n’hi ha prou.

37 anys de negacions per part de l’Administració, de no complir allò que signen, d’ignorar la LEC i d’infrafinançament de l’Escola Concertada. Per una banda, admeten aquest infrafinançament i declaren que s’acabarà amb aquesta injustícia, però mai hi ha cap pas en aquest sentit.

Per això, un cop més, la UGT liderant els sindicats de la Concertada per aconseguir un acord just i necessari per reparar un greuge a uns treballadors essencials en els nostres centres.

 

 

Top