Estàs aqui
Inici > NO REGLADA > Ensenyament No Reglat. Mobilitat funcional

Ensenyament No Reglat. Mobilitat funcional

Ve recollida en l’article 9 del nostre conveni i en el 39 de l’ET (Estatut de Treballadors).

La podem definir com “la capacitat de l’empresari/a d’assignar tasques i funcions a la persona treballadora, amb independència del grup professional (GP) per a les que va ser contractada inicialment”; aquest GP el pots trobar a la capçalera de la teva nòmina i és el que determina i concreta les tasques que són pròpies al teu lloc de treball.

En resum, et canvien temporalment de lloc de treball.

La mobilitat funcional (MF) és una decisió unilateral i temporal de l’empresa per raons i necessitats organitzatives, tècniques o de producció i que, en afectar-te, ajusta limitadament les teves tasques i funcions dins l’empresa.

Les noves tasques se t’han de comunicar (també a LRPT) amb claredat, indicant clarament en què consisteixen, la seva durada (serà acotada) i s’acordarà el moment final (un cop desaparegudes les causes motivadores) per al teu retorn al lloc habitual.

Les noves funcions queden limitades en funció de si es tracta bé d’una MF horitzontal (ordinària) dins el mateix GP, en aquest cas sense cap limitació; bé d’una MF vertical (extraordinària) amb un canvi de les funcions de la persona treballadora que cal justificar.

En aquest cas pot ser ascendent (faré funcions de superior categoria) o descendent (si faig funcions d’inferior categoria referit al meu GP).

Salari:

El meu salari només varia en el cas de MF ascendent, on cobraré més.

Límits:

1.- El respecte a la dignitat de la persona treballadora i de la seva titulació econòmica

2.- Temporals: només en la MF ascendent, 6 mesos a l’any o un període de 8 mesos en dos anys. Si es supera es podria demanar un ascens de categoria. En la MF descendent, el temps imprescindible i prou.

Acomiadament:

Durant la MF no es permet acomiadar la persona treballadora per manca d’adaptació al nou lloc de treball. Sí es pot acomiadar-la si existeix causa que ho justifiqui.

L’empresa s’excedeix en la MF

Llavors ens trobem en un canvi substancial de les condicions de treball (veure art. 41 ET) i es pot impugnar (interposar demanada, durant el procés has de continuar treballant) i demanar l’extinció de la relació laboral amb l’empresa (amb indemnització de 20 dies per any treballat).

Top