Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Escoles Bressol. Proposta patronal insuficient.

Escoles Bressol. Proposta patronal insuficient.

Després dels desacords en anteriors reunions, les organitzacions patronals ens han fet la proposta següent a la Comissió Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil:

  • Àmbit temporal del conveni fins l’any 2026.
  • Incapacitat temporal: no complementar al 100% els 5 primers dies.
  • Les places de gratuïtat per a fills/es reduir-la al 50% i mentre s’estigui d’alta en l’empresa.
  • Modificació de la clàusula de desvinculació. Vinculada a 3 criteris: pèrdua d’alumnat, quan no s’incrementi el preu/plaça a la comunitat autònoma i, per als centres de gestió indirecta, en cas que l’administració no assumeixi la pujada salarial del conveni.

Per a UGT la proposta salarial patronal és insuficient. En relació a la gestió indirecta, hem reivindicat les taules salarials que UGT vam acordar en solitari amb la patronal de gestió indirecta: per als nous plecs 1.660€ per al mestre/a, 1.360€ per a l’educador/a i 1.245€ per a la resta de les categories. Per a les privades de gestió directa reivindiquem la retroactivitat dels increments salarials, salaris més alts amb la referència dels acords en el AENC, ja que les pròximes pujades del SMI podrien absorbir-lo.

Proposta salarial patronal

Gestió Directa – 14 pagues

A partir del dia 1 del mes següent a la signatura de l’acord
MESTRE/A 1.510€
EDUCADOR/A 1.130€
RESTA CATEGORIES 1.090€
A partir del dia 1 de gener de 2025
MESTRE/A 1.540€
EDUCADOR/A 1.170€
RESTA CATEGORIES 1.110€
A partir del dia 1 de gener de 2026
MESTRE/A 1.575€
EDUCADOR/A 1.210€
RESTA CATEGORIES 1.140€

Proposta salarial patronal

Gestió Indirecta – 14 pagues

Per a aquells centres amb procediments de licitació o contractació que comencin dos mesos després de la publicació al BOE.

A partir dels dos mesos de la publicació al BOE
MESTRE/A 1.550,87€
EDUCADOR/A 1.179,71€
RESTA CATEGORIES 1.112,40€
A partir del dia 1 de setembre de 2024
MESTRE/A 1.579,40
EDUCADOR/A 1.226,90€
RESTA CATEGORIES 1.145,77€
A partir del dia 1 de setembre de 2025
MESTRE/A 1.661,29€
EDUCADOR/A 1.251,44€
RESTA CATEGORIES 1.191,60€
A partir del dia 1 de setembre de 2026
MESTRE/A 1.694,52€
EDUCADOR/A 1.276,47€
RESTA CATEGORIES 1.215,43€

Per a centres amb procediments de licitació o contractació en vigor.

A partir del dia 1 del mes següent a la signatura de l’acord
MESTRE/A 1.520,76€
EDUCADOR/A 1.145,68€
RESTA CATEGORIES SMI
A partir del dia 1 de setembre de 2024
MESTRE/A 1.535,96€
EDUCADOR/A 1.157,14€
RESTA CATEGORIES SMI
A partir del dia 1 de setembre de 2025
MESTRE/A 1.566,68€
EDUCADOR/A 1.180,28€
RESTA CATEGORIES SMI
A partir del dia 1 de setembre de 2026
MESTRE/A 1.694,52€
EDUCADOR/A 1.276,47€
RESTA CATEGORIES 1.215,43€

A partir de l’1 de setembre de 2026 les taules serien les mateixes per a tots els centres d’educació infantil – gestió indirecta.

Top