Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Escola Bressol. UGT presentem una nova proposta a la mesa negociadora

Escola Bressol. UGT presentem una nova proposta a la mesa negociadora

Davant la falta d’acords en la comissió negociadora del XIII Conveni col·lectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil, UGT reprenem les nostre línies bàsiques de treball.

UGT portem 15 mesos oferint alternatives i propostes a la comissió negociadora. No hi ha hagut reunió sense propostes d’UGT, sempre combinant diferents intensitats en les reivindicacions. No obstant això, les distàncies són cada vegada més grans.

Un cop acabat el termini que ens vam marcar per aconseguir acords, UGT rectifiquem les nostres propostes i tornem a la plataforma inicial presentada el febrer de 2022. Òbviament, els paràmetres econòmics han canviat i qüestions com l’IPC, la gratuïtat de l’ensenyament del 0-3 o els endarreriments no abonats des de setembre de 2021 tindran un reflex en l’actualització de les propostes.

Propostes d’UGT enviades el 20 de desembre de 2023:

– Recuperació d’una única taula salarial per a la totalitat de treballadores i treballadors del sector.

 

A partir del dia 1 de gener de 2023 (14 pagues)
MESTRE/A 1.730€
EDUCADOR/A 1.350€
RESTA CATEGORIES 1.250€
A partir de 1 de gener de 2024 (14 pagues)
MESTRE/A 1.807€
EDUCADOR/A 1.417€
RESTA CATEGORIES 1.306€
A partir de 1 de gener de 2025 (14 pagues)
MESTRE/A 1.888€
EDUCADOR/A 1.487€
RESTA CATEGORIES 1.364€

-Paga compensatòria única pel valor acumulat de l’IPC des de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022, que s’abonaria en els tres primers mesos des de la signatura del conveni.

-Proposta d’un nou Complement d’Estabilització del 3% del salari basi que a cada moment s’apliqui de caràcter cíclic trianual, no absorbible, no compensable i revisable amb cada modificació del salari base.

-Mantenir l’1% addicional sobre els increments percentuals pactats en conveni per a les antigues escoles infantils vinculades a Obres Socials i Fundacions.

-Mantenir el criteri de l’actual article 59 perquè el *CPP continuï sent no absorbible, no compensable i revisable. Així ho diu actualment el conveni col·lectiu, però nombroses empreses ho incompleixen. UGT seguirem denunciant les empreses que no respectin el que estableix l’actual conveni col·lectiu.

Jornada: Proposem dues alternatives:

  • Garantir que tres hores, dins de l’actual jornada laboral, passin a ser hores no lectives.
  • Garantir el temps indispensable en jornada laboral dins del centre de treball per a la jornada no lectiva (realització de tasques, preparació de classes o materials, programació, coordinació…).

A més:

  • Reducció de dues hores de jornada laboral setmanal per a totes les treballadores i treballadors.
  • Creació d’una regulació de les sortides escolars amb pernocta, prenent com a referències la ja regulada en l’ensenyament concertat.
  • Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener es consideren com no laborables.
  • Incorporació de l’acord de registre de jornada dins de l’articulat del conveni per a evitar els excessos de jornada.

-Adaptar els nous permisos vinculats al Reial decret- Llei 5/2023, de 28 de juny.

-Adaptar els articles de la contractació a la reforma laboral.

-Ampliació de les places de gratuïtat.

-Millora per conveni de la jubilació parcial.

-Creació d’una disposició per a la negociació territorial, mantenint el conveni col·lectiu estatal, per afavorir la negociació en comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments per incrementar el finançament de les clàusules socials i retributives dels plecs, impedint que puguin ser absorbibles en futurs increments salarials del conveni col·lectiu a més dels complements d’homologació amb l’educació infantil pública.

Incapacitat Temporal

UGT estem en contra de qualsevol proposta de modificació del complement d’Incapacitat Temporal, com proposen les patronals del sector. Per a UGT és un problema que transcendeix a la pèrdua de drets i que entra en el terreny de la salut laboral. Amb la salut no s’hi juga. UGT insistim a buscar acords, però recordem que aconseguir-los té un preu.

Top