BUTLLETINS D’INFORMACIÓ GENERAL

NOTÍCIES D’INFORMACIÓ GENERAL

PER QUÈ POT VARIAR L’IRPF?

Per què pot variar l'IRPF que em descompten a la nòmina? Destaquem diferents raons que poden modificar el percentatge en un full de salari: Canvi de legislació corresponent. Canvis dels percentatges a aplicar segons els trams. Augment o disminució del salari. Canvi en les circumstàncies personals (fills, matrimoni, divorci...). En aquest supòsit, s'ha de comunicar...