Aquí tens les quotes del la FeSP-UGT per l’any 2020.

 Segons la teva situació laboral.

Unir-te vol dir que guanyem tots.

 

QUOTA MENSUAL TRIMESTRAL
ORDINÀRIA 13,35 40,05
REDUÏDA. Per nòmina menor 1150€ nets i aturats amb prestació d’atur. 8,93 26,79
ATURATS  sense prestació 3,83 11,49
JUBILATS  6,38 19,14

 

La quota zero

A causa de la situació de crisi actual, s’estableix la quota zero dins la nostra organització tant per a persones  ja afiliades com per a nous afiliats sense cap tipus d’ingressos.

La situació d’afiliat amb quota zero té una vigència d’un any. Al final d’aquest període només es prorrogarà si es presenta la documentació que certifiqui que la situació persisteix. En cas contrari, passarà automàticament a situació d’afiliat amb quota d’assalariat.

En el cas d’afiliats que passen a quota zero, la seva antiguitat queda congelada al període cotitzat abans de l’aplicació d’aquesta quota. Per a nous afiliats no es genera antiguitat.

Com solicitar la quota zero

Quota solidària(15€) per suport als afiliats de quota zero

La UGT de Catalunya va acordar  establir una quota d’afiliació amb aportació de suport al sindicat per ajudar a reforçar els ingressos de l’organització, demanant un esforç a les persones afiliades al sindicat què, pel seu compromís, es trobin en disposició d’incrementar amb la seva contribució la capacitat econòmica de l’organització. Aquesta quota comporta que aquelles persones que s’acullin passaran a pagar 15 € al mes. El diferencial entre la quota habitual i aquest import té caràcter finalista i anirà destinat a cobrir els serveis directes per als afiliats que es troben a la quota zero.

Com solicitar la quota amb aportació solidaria

 

Si vols saber tots els serveis a l’afiliat pots visitar aquest enllaç.