El Departament transfereix la supervisió de les proves PCR als professors/es a partir de la ESO. Intolerable.

El passat 30 d’octubre, el Departament de Salut va publicar l’Annex al “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20). Aquest document, a més de mostrar una vegada més la improvisació del Departament de Salut i del Departament d’Educació i la seva voluntat de dissimular una manca de recursos vergonyosa, trasllada al professorat i als centres educatius una responsabilitat injusta i intolerable. Des

Enquesta sobre les mesures preventives contra la Covid a l’escola Concertada. Conclusions preocupants

Els sindicats majoritaris de l'escola Concertada vam demanar els treballadors de les escoles que responguessin  una enquesta on valoressin les actuacions relacionades amb les mesures implementades a les seves escoles per a combatre la Covid-19 i saber el grau de compliment de les mesures sanitàries que els Departaments de Salut i Educació han previst per al sector. Els resultats són decebedors.  

Com ventilar les aules per reduir contagis per COVID-19

Un equip d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), María Cruz Minguillón i Xavier Querol,  juntament amb els  tècnics de l’Associació Mesura, José Manuel Felisi y Tomás Garrido, han elaborat una guia que dóna les pautes sobre com ha de ser la ventilació a les aules per reduir el risc de contagi per la Covid-19. El document estableix les recomanacions perquè la ventilació i la purificació de l’aire sigui eficaç segons el volum

El pla “me cuida” en quatre preguntes. Ampliat ara fins al 31 de gener.

Què és el Pla "MeCuida”? El Pla "Me Cuida" és un pla de conciliació establert arran de la situació d'emergència sanitària derivada del Covid 19 que ofereix possibilitats D'ADAPTACIÓ o REDUCCIÓ de la jornada de treball. Qui pot acollir-se al Pla "Me Cuida"? Poden acollir-se les persones que treballen per compte d'altri i necessiten atendre el seu cònjuge, parella de fet o familiars fins a segon grau de consanguinitat sempre que per raons

Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys privats en situació crítica

Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i ÚS, integrants de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que: Els Centres d'Assistència i Educació Infantil Privats de l'etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de