UGT presenta una demanda per conflicte col·lectiu del sector del XII Conveni Col·lectiu d’Infantil

En la reunió de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil, celebrada el 31 de març, convocada per a donar compliment a la Disposició final cinquena i l'aplicació de la Disposició transitòria novena, va finalitzar sense acord, ja que les organitzacions patronals no volien aplicar aquestes disposicions, previstes com a clàusules de revisió salarial per als Centres d'Educació Infantil de gestió directa

Publicades les Taules salarials de les Escoles Bressol de Gestió Indirecta

A partir de l'1 de setembre de 2021, totes les treballadores dels centres d'educació infantil de Gestió Indirecta cobraran igual. La Disposició Transitòria Vuitena del XII Conveni Col·lectiu estableix que les treballadores dels centres d'educació infantil de gestió indirecta cobraran segons les taules que figuren en l'Annex, independentment de la data en la qual s'hagi realitzat el procediment de licitació o contractació. Així doncs, tot i les crítiques rebudes de forma tramposa

Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys privats en situació crítica

Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i ÚS, integrants de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que: Els Centres d'Assistència i Educació Infantil Privats de l'etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de

CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Publicada, per fi, la Resolució que convoca el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020), La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i

ENQUESTA DE LA FESP-UGT ESTATAL SOBRE EL TELETREBALL EN CONFINAMENT

Participa en la nostra enquesta sobre el teletreball en nivells no universitaris La situació educativa derivada per l'emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que, en un termini brevíssim de temps, els i les docents haguessin d'afrontar el repte de realitzar tota la seva activitat a través del sistema de teletreball. FeSP-UGT llança una enquesta per a conèixer la teva opinió sobre el teletreball en l'Ensenyament en

UGT DEMANA AL DEPARTAMENT EL MANTENIMENT DE LÍNIES I BAIXADA DE RÀTIOS PEL CURs 2020-2021

Ens trobem davant d'una situació excepcional i es necessiten mesures excepcionals. Des de la UGT de Catalunya hem decidit demanar al Departament d’Educació i al Govern de la Generalitat el manteniment de línies i la disminució de ràtios de cara al curs 2020-2021. Aquesta mesura permetrà dues coses importants: D'una banda el manteniment dels llocs de treball de tots els Professionals que estan fent front a aquesta crisi i, de l'altra, la

VAGA-FAKE A L’ESCOLA BRESSOL.

Un cop més CCOO desinforma i desuneix els sectors precaris. Ahir es va produir una desmoralitzant vaga a les escoles Bressol convocada per CCOO i amb un seguiment lamentable a Catalunya que augmenta la fragilitat del sector. Vagi per davant que UGT ha denunciat contínuadament la precarietat del sector i les males condicions econòmiques i laborals que pateixen les treballadores. Però cal recordar que la precarització del sector i la manca de

UGT EN DEFENSA DE LES TREBALLADORES DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

1.- Subrogació  FeSP-UGT  va incorporar la subrogació quan canvia l'empresari o l'empresa. 2.- Model Educatiu Defensem el model educatiu davant   l'assistencial a l'Educació Infantil. 3.- Conveni Defensem el conveni colectiv sectorial abans que els convenis d'empresa. 4.- Dignitat laboral Lluitem pels teus drets i per les condicions laborals en la negociació col·lectiva i a la teva empresa. 5.- Lideratge. FeSP-UGT ha liderat les millores dels/les treballadors/es de l'Educació Infantil.