Escoles Bressol. Primer acord salarial a Catalunya

A data 16 d’abril de 2024, els sindicats USOC i UGT, de forma conjunta amb les patronals catalanes més representatives de les Llars Municipals de Gestió Indirecta, hem signat el primer acord salarial a Catalunya, acord que representa un avenç significatiu per al sector. L’acord salarial suposa unes condicions econòmiques notablement superiors a les que actualment tenen les treballadores i els treballadors amb les taules salarials del conveni estatal, actualment al

Nova reunió de la mesa. Amb la nostra salut no s’hi juga!

El passat 15 de gener, es va tornar a celebrar una nova reunió de la Comissió Negociadora del XIII Conveni d'Educació Infantil. Seguim sense arribar a cap acord entre les organitzadors patronals i sindicals. Sobre les propostes de les patronals dir que insisteixen a modificar el complement d’incapacitat temporal i la clàusula de despenjament del conveni. D’altra banda les retribucions que plantegen les organitzacions patronals continuen essent del tot insuficients. A causa del

Informe PISA: El personal docent de concertada també hi vol dir la seva

Amb motiu de l’anunci dels resultats de l’informe PISA el desembre 2023, UGT-Educació hem fet una consulta ràpida al personal docent de la CONCERTADA. L’objectiu era tenir una visió de primera mà i  des del punt de vista del professorat, de quins poden ser els motius de l’empitjorament d’aquests resultats, quins són els problemes reals de l’educació a Catalunya i quines són les possibles solucions. Esperem que tant els problemes plantejats,

Escola Bressol. UGT presentem una nova proposta a la mesa negociadora

Davant la falta d'acords en la comissió negociadora del XIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil, UGT reprenem les nostre línies bàsiques de treball. UGT portem 15 mesos oferint alternatives i propostes a la comissió negociadora. No hi ha hagut reunió sense propostes d'UGT, sempre combinant diferents intensitats en les reivindicacions. No obstant això, les distàncies són cada vegada més grans. Un cop acabat el termini que ens

La patronal d’escoles bressol, a negociar amb les mans buides

UGT volem canvis globals en tot l’articulat del conveni Continuem sense avançar en la negociació del Conveni col·lectiu d'Educació Infantil privada i gestió indirecta. UGT lamentem que les organitzacions patronals no hagin portat cap nova proposta a la darrera reunió. UGT Serveis Públics hem reiterat la nostra posició. Recordem algunes de les nostres propostes, tot i que la visió del nostre sindicat passa per introduir canvis globals en tot l'articulat del conveni:

Reunió de la Comissió negociadora del XIII Conveni de centres privats d’Educació Infantil

Les patronals han fet una nova proposta salarial per a les escoles infantils totalment privades i altres per a les de gestió indirecta; una proposta de modificació del complement d'incapacitat temporal; modificació per a la gratuïtat de l'ensenyament i proposta en matèria de desvinculació salarial. Davant d'aquestes propostes, UGT hem proposat reprendre les taules salarials per a gestió indirecta que UGT ja va proposar a la mesa de negociació (20% aprox.

ESCOLA BRESSOL: ARA SÍ, EL 15 DE NOVEMBRE ANEM A LA VAGA!

Les patronals no mostren cap voluntat d’acord Després de la reunió de la darrera mesa negociadora de la Comissió Negociadora del conveni de centres d'assistència i educació infantil, UGT hem pres la decisió d’adherir-nos a la convocatòria de vaga del proper dimecres dia 15 de novembre. UGT sempre hem entès que les mobilitzacions s’han de gestionar procurant que siguin sostenibles en el temps. Convocar una vaga ha de ser sempre l’últim recurs

Escoles Bressol. Proposta patronal insuficient.

Després dels desacords en anteriors reunions, les organitzacions patronals ens han fet la proposta següent a la Comissió Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil: Àmbit temporal del conveni fins l'any 2026. Incapacitat temporal: no complementar al 100% els 5 primers dies. Les places de gratuïtat per a fills/es reduir-la al 50% i mentre s'estigui d'alta en l'empresa. Modificació de la clàusula de desvinculació.