Escola Bressol en lluita!

El Conveni Estatal d'Escoles Bressol 🚫 continua bloquejat per l'actitud de les patronals. Aquesta situació va provocar ja l'any passat la convocatòria unitària de diverses concentracions arreu de l'Estat, també a Catalunya. En aquests moments i vist que el bloqueig continua, UGT hem intentat sense èxit convocar noves mobilitzacions de caràcter unitari amb la resta de sindicats. Un d'aquests sindicats, malauradament, ha optat per la via unilateral i ha convocat

Escola Bressol en lluita!

Davant la situació de bloqueig continuat de la negociació, properament UGT convocarem mobilitzacions amb aquelles organitzacions sindicals que ens hi vulguin acompanyar, però no convocarem, de moment, cap tipus de vaga. Així ho hem manifestat a la reunió intersindical per a valorar les mesures de pressió a les patronals. UGT entenem que la vaga ha de ser l’últim recurs després d’haver esgotat altres vies de protesta que no tinguin efecte

Millores del dret a la conciliació

Nou permís parental per tenir cura de fill, filla o menor acollit/da per temps superior a l’any, que es podrà gaudir fins que el/la menor compleixi els 8 anys. Aquest permís NO REMUNERAT, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de forma flexible. 5 dies retribuïts (davant els 2 que hi havia fins ara) per accident o malalties greus, hospitalització o intervenció

ESCOLES BRESSOL EN LLUITA

UGT valorem molt positivament l'alta participació en les mobilitzacions de protesta     UGT hem denunciat l'immobilisme de les patronals en la negociació del conveni col·lectiu convocant mobilitzacions la segona quinzena del mes de juny en defensa dels drets laborals, socials i salarials de les treballadores de les escoles bressol privades i de gestió indirecta. Amb aquests actes de protesta, treballadores i organitzacions sindicals volem exigir amb urgència el desbloqueig de les negociacions.

UGT presenta una demanda per conflicte col·lectiu del sector del XII Conveni Col·lectiu d’Infantil

En la reunió de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil, celebrada el 31 de març, convocada per a donar compliment a la Disposició final cinquena i l'aplicació de la Disposició transitòria novena, va finalitzar sense acord, ja que les organitzacions patronals no volien aplicar aquestes disposicions, previstes com a clàusules de revisió salarial per als Centres d'Educació Infantil de gestió directa

Publicades les Taules salarials de les Escoles Bressol de Gestió Indirecta

A partir de l'1 de setembre de 2021, totes les treballadores dels centres d'educació infantil de Gestió Indirecta cobraran igual. La Disposició Transitòria Vuitena del XII Conveni Col·lectiu estableix que les treballadores dels centres d'educació infantil de gestió indirecta cobraran segons les taules que figuren en l'Annex, independentment de la data en la qual s'hagi realitzat el procediment de licitació o contractació. Així doncs, tot i les crítiques rebudes de forma tramposa

Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys privats en situació crítica

Les organitzacions patronals: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, i les organitzacions sindicals: CCOO, FeSP-UGT, FSIE i ÚS, integrants de la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'Àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil, en representació del sector, manifesten que: Els Centres d'Assistència i Educació Infantil Privats de l'etapa 0-3 anys, com vénen anunciant des de juny, es troben en una situació crítica a causa de la irrupció de

CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Publicada, per fi, la Resolució que convoca el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020), La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i