Ajudicacions destinacions Provisionals.

  Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.   1. Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig 2. Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny  3. Personal acollit a l'article 25 del 15 de maig a l'1 de juny 4. Personal que superi el procés selectiu: del 12 al 19 de juny 5. Del 6 al 20 de juny formalització de les propostes de direcció. Publicació provisional