Previsió de places de properes convocatòries.

A l´espera de la pròxima mesa sectorial amb el Departament, per tal de distribuir les places de la convocatòria, us avancem la previsió d´oposicions que hi ha. Aquestes places podrien augmentar-se en el cas de que s´aprovin pressupostos i es puguin afegir les places de reposició.   Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total 590 Cos de professors d'ensenyament secundari (sense FP) 0 2.946 0 2.264 2.321 7.531 590 Cos de professors d'ensenyament secundari (només FP) 759 0 427 0 0 1.186 591 Cos de professors tècnics d'FP 642 0 361 0 0 1.003 592

Fase de concurs: Barem mèrits oposicions 2018

Els aspirants que superin la fase d'oposició accediran a la fase de concurs. Per fer l'al·legació dels mèrits s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d'oposició. La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin. Butlletí Barem mèrits ingrés lliure Butlletí Barem mèrits accés a cos de grau superior       Aspirants

El govern no recull totes les nostres propostes en el nou RD d’Ingrés a la Funció Pública.

L'executiu no ha tingut en compte les propostes realitzades per la UGT i les altres organitzacions sindicals per a que les parts de l'oposició no siguin eliminatòries. FeSP-UGT recorda que ha defensat un sistema d’ingrés de caràcter transitori que pogués donar resposta a la situació excepcional que es planteja en aquests moments, quan Govern i sindicats han signat un acord per acabar amb les altes taxes d’interinitat. Podeu llegir la resta del

LLISTA PROVISIONAL DELS CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS AL CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL

Resolució de 23 de gener de 2018, per la qual es declara aprovada la llista provisional dels candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, convocat per la Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre. El termini per presentar reclamacions anirà del dia 24 de gener al 6

OPOSICIONS 2017. CONCRECIONS RESPECTE LES PROVES.

Procediments que es convoquen Places per especialitat Requisits específics dels cossos convocats Calendari Consulta, impressió de la sol·licitud i pagament Desenvolupament de les proves Tribunals Concrecions respecte a les proves *novetat* Temaris per cossos i especialitats Butlletí preparació oposicions Mestres Butlletí preparació professorat secundària Butlletí barem ingrés lliure i de reserva d’aspirants i discapacitat Butlletí barem d’accés a un cos de grau superior Monogràfic oposicions 2017 Cursos de preparació oposicions

CURSOS ONLINE I PRESENCIALS PER PREPARAR LES OPOSICIONS

ONLINE PREPARACIÓ UNIDADES DIDÁCTICAS PARA PRIMARIA ONLINE MÚSICA  PREPARACIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES PER A PRIMÀRIA ONLINE ANGLÈS    PRESENCIALS PREPARACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA PER A PRIMÀRIA DIMARTS BCN AUDICIÓ I LLENGUATGE PREPARACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA PER A PRIMÀRIA DISSABTES TERRES DE L´EBRE TOTES LES ESPECIALITATS PREPARACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA PER A SECUNDÀRIA DISSABTES TARRAGONA TOTES LES ESPECIALITATS PREPARACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA PER A SECUNDÀRIA DIMARTS BCN DIBUIX  PREPARACIÓ D´UNA UNITAT DIDÀCTICA PER A SECUNDÀRIA DIMECRES BARCELONA  

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han