Informació important de la mesa sectorial d’ahir 19 de gener de 2021.

Informació important de la mesa sectorial d’ahir 19 de gener de 2021. (Continuació de la mesa del dia 13 de gener) Informacions rellevants sobre la propera convocatòria d’oposicions del cos de mestres i cos de secundària d’FP Ahir el departament ens va donar unes informacions prou rellevants que us volem fer arribar. Cal remarcar que són orientatives i poden estar subjectes a canvis per motius sanitaris. L’oferta pública s’ha de realitzar en un

CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Publicada, per fi, la Resolució que convoca el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020), La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i

Previsió de places de properes convocatòries.

A l´espera de la pròxima mesa sectorial amb el Departament, per tal de distribuir les places de la convocatòria, us avancem la previsió d´oposicions que hi ha. Aquestes places podrien augmentar-se en el cas de que s´aprovin pressupostos i es puguin afegir les places de reposició.   Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total 590 Cos de professors d'ensenyament secundari (sense FP) 0 2.946 0 2.264 2.321 7.531 590 Cos de professors d'ensenyament secundari (només FP) 759 0 427 0 0 1.186 591 Cos de professors tècnics d'FP 642 0 361 0 0 1.003 592

Fase de concurs: Barem mèrits oposicions 2018

Els aspirants que superin la fase d'oposició accediran a la fase de concurs. Per fer l'al·legació dels mèrits s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d'oposició. La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin. Butlletí Barem mèrits ingrés lliure Butlletí Barem mèrits accés a cos de grau superior       Aspirants

El govern no recull totes les nostres propostes en el nou RD d’Ingrés a la Funció Pública.

L'executiu no ha tingut en compte les propostes realitzades per la UGT i les altres organitzacions sindicals per a que les parts de l'oposició no siguin eliminatòries. FeSP-UGT recorda que ha defensat un sistema d’ingrés de caràcter transitori que pogués donar resposta a la situació excepcional que es planteja en aquests moments, quan Govern i sindicats han signat un acord per acabar amb les altes taxes d’interinitat. Podeu llegir la resta del

LLISTA PROVISIONAL DELS CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS AL CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL

Resolució de 23 de gener de 2018, per la qual es declara aprovada la llista provisional dels candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, convocat per la Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre. El termini per presentar reclamacions anirà del dia 24 de gener al 6