Publicades les Taules salarials de les Escoles Bressol de Gestió Indirecta

A partir de l'1 de setembre de 2021, totes les treballadores dels centres d'educació infantil de Gestió Indirecta cobraran igual. La Disposició Transitòria Vuitena del XII Conveni Col·lectiu estableix que les treballadores dels centres d'educació infantil de gestió indirecta cobraran segons les taules que figuren en l'Annex, independentment de la data en la qual s'hagi realitzat el procediment de licitació o contractació. Així doncs, tot i les crítiques rebudes de forma tramposa

UGT I CCOO ENS MOBILITZEM NOVAMENT PER DEMANAR AL GOVERN QUE AUGMENTI L’SMI I DEROGUI LES REFORMES LABORALS

Avui dimecres, 14 de juliol, davant la Delegació del Govern a Barcelona En un moment en què s'entreveu la sortida de la crisi, el Govern segueix mantenint posicions que impedeixen avenços en àmbits imprescindibles per a la igualtat social i la distribució de la riquesa, emparant-se en inexistents condicionaments europeus o en bloquejos de la patronal. Per això, UGT i CCOO continuaran amb les mobilitzacions sota el lema "Ara Toca", fins que

Reclamem que s’aboni l’increment del 0,9% de les retribucions del personal de la Generalitat

En una carta adreçada a Pere Aragonès, reclamem que ordeni el pagament d’aquest increment a la nòmina del mes de maig, amb efectes retroactius a 1 de gener. El passat 30 de desembre va aprovar-se la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, contemplant al seu article 18.2 un increment del 0,9% de les retribucions del personal al servei del sector públic amb

COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ALS PROFESSIONALS D’ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTADES

En relació al complement de tutoria i la reclamació del complement específic equivalent que cobren els mestres d’audició i llenguatge de les escoles públiques. L’ACORD GOV/122/2017, de 29 d’agost, sobre la creació d’un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats va establir el nou complement específic de tutoria que han començat a cobrar els tutors/es d’educació especial de les escoles EE concertades. Tanmateix l’Acord omet el personal logopeda,

I tenen la barra d’anomenar-se entitats socials!!!

      NEGOCIACIÓ CONVENI RESIDÈNCIES: PROPOSTA INDIGNA DE LA PATRONAL. I ES FAN DIR SOCIALS! Reunida el dia 22 de juliol la Mesa negociadora del conveni col·lectiu de Residències, centres de dia i llars residència per a l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual per intentar arribar a un acord per als anys 2018 i 2019. El resultat de la reunió ha estat decebedor. Des de la part social, amb la finalitat d'intentar arribar a un

Confirmat el pagament del Nou Complement de Tutoria a la nòmina de maig.

Ja us vam informar el passat dijous de la inclusió als pressupostos de la Generalitat del Nou Complement de tutoria a la concertada. Com us vam dir faltava concretar quan es pagaria i si seria retroactiu des del gener. És per això que des de la UGT hem demanat aquest migdia resposta a aquestes dues qüestions. A les cinc de la tarda hem rebut resposta per part de la Directora General de

Inclòs als pressupostos de la Generalitat el complement de tutoria per a les escoles concertades.

Amb la publicació de la Llei de pressupostos del dia 29 d'abril per l'any 2020, ens ha arribat una bona notícia pels treballadors de les escoles concertades. S'ha aprovat per fi el complement de tutoria que, des d'un acord de govern del mes d'agost de 2017, es preveia que s'implementaria amb l'aprovació d'uns nous pressupostos. Aquests han tardat gairebé 3 anys a ser aprovats. El mes de gener, en plena discussió dels