Nou permís de paternitat.

Els Invisibles.

Els Invisibles, diferències d’hores entre concertada i pública.

Set anys d’empobriment.

Diferències de sou base amb la pública.

Diferències en càrrecs a primària.

Diferències en càrrecs a secundària.

PAS, els invisibles dels invisibles.

Signatura d’augment del salari al PAS i nivells no concertats.

Cobrament de triennis i estadis en període de baixa.

USOC s’oblida del què és la unitat sindical.

Posició de la UGT davant dels atacs de la Usoc.