Donada la nul.la voluntat de les patronals per a millorar les condicions dels Treballadors del Conveni col·lectiu autonòmic de Treball de tallers de disminuïts físics o sensorials, vam decidir renunciar al conveni i passar a l’estatal que tenia millors condicions que l’autonòmic, cosa que mostra el tarannà de les patronals catalanes i la poca consideració envers els seus treballadors.

XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.