Acord sobre els dies d’absència per motius de salut. 11-11-2013

La Mesa d’Universitats en sessió 28 d’octubre de 2013, va acordar l’establiment de fins a 8 dies d’absència per motius de salut que no donin lloc a baixa mèdica sense descompte en nòmina. L’esmentat acord entra en vigor a partir de l’11 de novembre, dia en el que ha estat ratificat per la part pública i per la social. El seu àmbit temporal d’aplicació és d’ençà l’1 de gener de 2013.

Calendari Laboral 2014. 21-03-2014.

Un cop ratificat per referèndum el Calendari Laboral del PAS 2014 i acordat el tancament per motius d’estalvi energètic pel Consell de Govern, el dia 19 de març van entrar en vigor els acords. Podeu consultar el recull amb les preguntes més freqüents sobre el calendari laboral, la borsa de reducció de jornada i les festes locals en període de tancament en la Intranet de Personal.

 Acord sobre promoció de la salut cardiovascular 2014. 26-03-2014

La Junta de PAS Funcionari, el Comitè d’Empresa de PAS Laboral i la Gerència, reunida en data 25 de març de 2014, va aprovar aquest acord.

Acord regularització dels dies a compte del calendari previstos el 2 i 3 de gener de 2014. 26-03-2014

La Junta de PAS Funcionari, el Comitè d’Empresa de PAS Laboral i la Gerència, reunida en data 25 de març, va aprovar aquest acord.