Després de molts anys sense conveni, amb precarietat cada cop més preocupant en el sector, sense cap augment salarial en 7 anys per culpa de la incapacitat i la intransigència del sindicat majoritari i de les patronals del sector, incapaces d’arribar a cap acord per la llunyania i l’absurditat d’algunes de les reivindicacions, des de la UGT vam decidir tirar endavant un projecte en solitari.

Era  el moment de presentar davant dels treballadors un marc de referència lluny d’un conveni que és mort des de l’any 2008.

Vam elaborar un conveni d’eficàcia limitada perquè aquell sindicat es va negar a entrar en les negociacions i des d’aquell moment li va girar l’esquena.

Malgrat la seva postura de cara al públic, cada any ha mantingut  contacte amb nosaltres per arribar a signar un nou conveni prenent com a base aquest d’eficàcia limitada, que segons ells, és tan negatiu. Sempre una doble cara.

Doncs bé, aquest mes de juny de 2020 ha vist el naixement del I Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament No Reglat de Catalunya. El conveni és gairebé el 90%, el conveni d’eficàcia limitada que la UGT va signar el desembre del 2012.

Amb el conveni col·lectiu s’han signat taules salarials per a l’any 2020 i 2021 i també, amb caràcter retroactiu a partir del dia 1 de gener, taules salarials per a l’any 2019. Recordem que en el Conveni d’eficàcia limitada, les taules s’actualitzaven any a any i eren vigents les del 2018. Les de l’anterior conveni, utilitzades per l’altre sindicat del sector, estaven congelades des de 2009.

 

Podeu consultar el I Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament No Reglat de Catalunya en aquest enllaç.