“Desacord dels/les delegats/es de prevenció de riscos laborals, davant l’ obertura dels centres educatius”

Benvolguts i benvolgudes,

Com a delegats/des de la UGT de Prevenció de Riscos Laborals del Comitè de Seguretat i Salut, i dins les competències de vigilància i control sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals, posem de manifest el nostre posicionament davant la “Instrucció per a l’organització de l’obertura de centres educatius Fase 2 de 20 de maig 2020”

Segons diu la Instrucció, cada centre ha d’elaborar un Pla d’obertura on les direccions han de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes, per tal d’evitar el risc de contagi i preservar la salut, tant dels infants com del personal docent i no docent.

Algunes de les mesures que conté la instrucció, com rentat de roba a 60º i calçat d’ús exclusiu per al centre quan la gran majoria de personal no disposa de roba de treball; garantir la distància entre alumnes (1,5 m) de manera que no puguin interactua; impossibilitat de compartir materials i joguines… Ho veiem del tot inviable encara que es redueixin les ràtios, sobretot en Llars d’infants, Infantil i Centres d’Educació Especial. Paradoxalment els cicles que acolliran més alumnat per temes de conciliació.

Considerem que responsabilitzar el personal dels centres de vigilar el compliment d’aquestes distàncies i de garantir-les durant totes les hores d’activitat al centre és una exigència que no es pot assumir. És impossible a infants d’aquestes edats.

Quant al material de protecció, l’OMS estableix, tal com diu la Instrucció, que l’ús de mascareta no està indicada per nens i nenes d’1 a 6 anys o amb dificultat per portar-la, i per tant, és imprescindible la protecció amb mascaretes autofiltrants per a tots els treballadors/es que tenen atenció directa amb aquest alumnat. També la resta de material de neteja i desinfecció ha d’estar garantida abans d’obrir els centres i durant tota l’activitat presencial.

Mesures i materials que ens consta  que no s’estan aplicant.

Trobem a faltar tests ràpids i termòmetres a distància, mesures preventives que ajuden també a crear un entorn laboral més segur.

Entenem que cal anar recuperant l’espai educatiu de totes les etapes i adaptar a l’evolució de la pandèmia les mesures preventives.

És per això que considerem precipitada l’obertura de centres per acollir els alumnes i reclamem a la Conselleria d’educació que recapaciti i ajorni al setembre el començament del curs escolar.

Hem d’aprofitar aquest temps per elaborar, entre tots, millors protocols d’actuació que s’ajustin a la realitat dels centres educatius.

This entry was posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS. Bookmark the permalink.