Afilia’t

Si estàs interessat/da en afiliar-te a la UGT,  posa’t en contacte amb un/a delegada de la zona del teu centre o a www.ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org

QUOTA 2023
TIPUS QUOTA TRIMESTRAL
BÀSICA 43,05
REDUÏDA 29,4
ATURATS 12,60
REDUÏDA<7.000 12,60
JUBILATWS<INGRESSOS 12,60
ESTUDIANTS<25 ANYS 3,00