Afilia’t

Si estàs interessat/da en afiliar-te a la UGT,  posa’t en contacte amb un/a delegada de la zona del teu centre o a www.ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org

QUOTA 2023
TIPUS QUOTA TRIMESTRAL
BÀSICA 44,55
REDUÏDA<14.000€ 31,35
ATURATS sense ingressos 13,05
JUBILTAS 21,75
JUBILATS REDUIDA<7.000€ 13,05
ESTUDIANTS<25 ANYS 3,00