Afilia’t

Si estàs interessat/da en afiliar-te a la UGT,  posa’t en contacte amb un/a delegada de la zona del teu centre o a www.ugtlaboralseducacio@catalunya.ugt.org