Aprovats els temaris comuns d’oposició del personal laboral

A la reunió de CIVE del mes de gener, hem acordat el nombre de temes que hi ha en properes oposicions del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, reduint el total de temes que s’havien acordat prèviament durant el 2021. Inicialment la proposta de la UGT es va presentar a Funció Pública al novembre de 2023, a la resta de sindicats l’11 de gener i és la que s’ha aprovat avui, segons aquest quadre:

GRUP TOTAL DE TEMES Temes part comuna Temes part específica
A 33 10 23
B 23 7 16
C 17 6 11
D 10 3 7
E 6 2 4

En resum, s’ha ratificat la proposta de la UGT de reduir els temes de la part comuna i el nombre de temari específic. En breu, actualitzarem la publicació dels temaris amb els epígrafs corresponents per categoria i grups professionals. L’Administració ha arribat al compromís de negociar, en el termini màxim de dos mesos, la reducció de la part específica dels existents o d’elaborar els de categories professionals que encara no disposen de temaris.

Altrament, la CIVE ha inclòs una interpretació, de l’article 47.r del VI Conveni Col·lectiu Únic, on s’acorda que el permís per a la realització de tècniques de preparació al part, al sistema sanitari públic, es farà extensiu a ambdós progenitors/ores. Petició que UGT ha insistit des de la darrera reforma laboral en aplicació de l’article 37.3 f de l’Estatut dels Treballadors.

Finalment, encara està pendent al conveni incloure una modificació que reguli el concurs de canvi de destinació després dels processos d’estabilització, que reculli els trasllats i promoció interna de personal laboral, dues fases en aquest pròxim concurs i l’afectació de les futures convocatòries d’oposicions d’ofertes ordinàries 2021, 2022, 2023 i 2024. Amb l’objectiu de reduir la temporalitat: si es convoquessin abans d’estiu seria garantia de mantenir la continuïtat per les persones interines, excepcionalitat que recull la Llei 20/2021, fins que es resolguin les convocatòries.

Salut!

UGT LABORALS

Barcelona 1 de febrer de 2024

Els temaris comuns aprovats són:

Temari grup A

Temari grup B

Temaris grup D

Temari grup C

Temari grup E

ETS ESSENCIAL!

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.