Augment del 2% fruit de l’acord triannual 2018-2020

VIIè Conveni Únic – Increment retributiu del 2%

Increment retributiu 2020: el 2% en tots el conceptes retributius

La primera mesura de la comissió negociadora del VII Conveni ha estat un acord  per tal que al personal laboral se li apliqui la pujada salarial del 2%en la nòmina de febrer, tal com s’aplica a la resta del personal funcionari i estatutari, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2020.

Aquesta pujada salarial té caràcter parcial ja que podria ser major amb les dues mesures següents:

  1. Al mes de Juliol podria haver una nova pujada salarial depenent del PIB entre juny de l’any passat i juny del 2020. No sembla però, que les condicions es compleixin segons les últimes dades de l’Estat..
  2. També tenim uns fons addicionals equivalents al 0,3 de la massa salarial, l’aplicació dels quals  es negocia cada any al darrer trimestre de cada any.
  3. Que el dèficit previst per l’Estat es compleixi comportaria un augment del 0’55% addicional, cosa que se sabrà al voltant de finals de març. L’objectiu era no superar el 2% i a novembre s’ha anunciat que estava a l’1’66%, per tant l’objectiu és possible que es compleixi..

La veritat ha estat molt diferent del que han publicat altres sindicats, que ni saben de personal laboral, ni tenim la més mínima confiança en que aprenguin alguna cosa al respecte;  auguraven: “El personal laboral no tindrà increment retributiu”. Doncs aquesta informació ha resultat una “fake news” de primera magnitud.

Constitució de la Comissió Negociadora del VIIè Conveni Únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Ja s’ha constituït la comissió negociadora amb 15 membres de la part de l’administració i 15 membres de la part social. Els 15 delegats sindicals de la part social es reparteixen segons la representativitat de cada organització:

La UGT té 8 dels 15 membres, CCOO té 5 membres i IAC-CATAC té 2 membres. 

El que representa que la UGT té la majoria absoluta de la part social. Però una cosa son els números i altre es com s’utilitzen: hem proposat a CCOO i IAC unificar els esforços i presentar una única plataforma conjunta, que seria la primera vegada que es fa en les set negociacions de conveni des de 1990 que es va negociar el I Conveni.

Des d’aquest sindicat sempre estem oberts a unificar esforços per arribar a assolir més millores socials.

This entry was posted in NOTÍCIA, SALARIS. Bookmark the permalink.