Comunicat de la posició del comitè intercentres envers l’obertura dels centres d’ educació especial

Davant  l’obertura dels Centres d’Educació Especial en la fase 2 de la desescalada el Comitè Intercentres qüestionem que el Departament pugui garantir el compliment de les mesures de seguretat previstes pel PROCICAT, les Instruccions 4 i 5 així com el Pla d’obertura de centres d’Educació Especial.

Tenint en compte:

 • La vulnerabilitat dels alumnes per les patologies associades  a causa de la seva discapacitats.
 • La impossibilitat de mantenir els 2m de  distància de seguretat que marca la pròpia instrucció. Aquest alumnat necessita el contacte físic amb els professionals i els companys. No els podem negar mostres d’afectivitat.
 • La manca d’espais adequats  d’algunes escoles en garantir els 4 metres quadrats per a l’alumne.
 • La dificultat  d’ establir noves rutines i hàbits, sobretot els d’higiene, per les pròpies característiques de l’alumnat.
 • Els inconvenients en l’organització del transport escolar en aquells centres que el fan servir que es la gran majoria.
 • Que aquest alumnat no porten mascareta per les seves característiques personals.
 • La higiene després de cada ús del WC,  ajuts tècnics; aparells diversos, grues o caminadors, ascensor… La higiene dels espais entre d’altres la  sala multisensorial i d’ús diari i necessari.

Per tot l’exposat creiem que es fa necessari:

 • Més personal de neteja en l’horari que hi ha alumnes per atendre tota la higiene de superfícies, materials i espais.
 • La realització de tests, tant al personal com als alumnes, ja que molts tenen patologies associades, per tant són persones vulnerables i de risc.
 • Garantir tots  els equips de protecció necessaris com, el termòmetre infrarojos,  roba i calçat adequats per ús exclusiu a l’escola tal com recull la normativa(amb rentats a 60º) Que es doti a tot el personal amb mascaretes tipus FFP2.
 • Garantitzar el nombre d’aules i espais suficients per mantenir les mesures de seguretat i prevenció.

Per finalitzar, amb tots aquests arguments hem de dir que hem qüestionat  reiteradament la dificultat del compliment de totes aquestes mesures davant l’obertura imminent dels centres d’educació especial.  En el ben entès que el que resta fins a la finalització d’aquest curs s’hauria de dedicar a la planificació i organització dels nous espais  i materials així com a l’adequació de les activitat educatives amb els infants.
 
Pensem que aquesta crisis no l’hem d’assumir exclusivament des de les escoles. És per això que demanem al Departament un àmbit de negociació aquests i d’altres aspectes que fins ara s’han concretat amb decisions unilaterals per part del Departament i amb poques garanties en la seva aplicació.

 

CCOO  UGT- FeSP  USTEC.STEs  AMRC  JUNTS

This entry was posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial. Bookmark the permalink.