CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Publicada, per fi, la Resolució que convoca el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (convocatòria núm. L005/2020),

La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i 376 places atès l’Acord GOV/156/2018, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 (PESCO). 

Es reserven un total de 19 places per a les persones aspirants que tenen reconeguda la condició legal de discapacitades, per a l’OP17 .

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. Un cop realitzat aquest tràmit l’aspirant rep un correu electrònic de confirmació amb el número identificador de la sol·licitud. 

La Resolució presenta fins a 4 annexos on:

podreu consultar les Bases de la convocatòria (Annex 1),

els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria, així com les funcions que els corresponen per aquesta categoria professional (Annex 2),

la fase d’oposició la qual és d’aplicació al total de les places convocades (Annex 3)

i la fase de concurs, la qual estableix dos sistemes de valoració diferenciats, un per les places de l’OP17 i un altre per les places PESCO (Annex 4).

 

Podeu llegir tota la Resolució i els annexos al final d’aquest enllaç 

 

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s’ha d’adreçar a la secretària general del Departament d’Educació, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina web en aquest enllaç:

Web sol·licituds

 

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. Un cop realitzat aquest tràmit l’aspirant rep un correu electrònic de confirmació amb el número identificador de la sol·licitud.

Per qualsevol aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

This entry was posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS. Bookmark the permalink.