Denunciem l’incompliment de la borsa del personal laboral per part del Departament d’Educació

El curs escolar 2023-2024 que acaba d’iniciar, ho fa amb incidències a la Borsa del Personal Laboral per part del Departament d’Educació.
Aquesta borsa, puntua amb 0,01 per dia contractat als seus treballadors i treballadores es al bloc 1, és a dir: persones que han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en la mateixa categoria/grup professional, llevat que hagin renunciat a ser-hi o hagin estat excloses.  Això, fa que la borsa estigui ordenada de major puntuació a menor.
Per contextualitzar, el fet de tenir una major puntuació en la posició de la Borsa comporta que es tingui més possibilitats a l’hora d’assignar una vacant o una substitució. Les vacants que es produeixen per jubilacions, mobilitats funcionals o renúncies s’ofereixen per ordre de puntuació ja que aquest curs s’ha pogut apreciar que el Departament  està oferint les vacants per disponibilitat a la borsa, sense tenir en compte l’ordre de puntuació de les treballadores i treballadors que han aconseguit durant tant de temps amb els seus serveis prestats.
Des de la UGT es va contactar amb la Subdirectora General, l’Anna Franco, i la responsable de la borsa per poder tractar aquesta incidència. La resposta que van rebre va ser que aquest any es duia a terme d’aquesta manera per manca de temps.
Així doncs, la secció sindical de laborals d’Educació de la UGT de Catalunya li van fer arribar a la Blanca Gispert, Directora General i a la subdirectora i responsable del BORPAS, un escrit amb la normativa de la borsa que s’estava vulnerant i que encara no ha rebut resposta.
En aquest text, es posava en manifest l’incompliment de la pàgina 13.13 de la borsa “per inici de curs i amb motius de vacant, s’oferiran les vacants als treballadors/es inclosos/es en la borsa de treball de qualsevol categoria professional que estigui ocupat/des amb contracte de substitució en llocs reservats, tenint en compte l’ordre puntuació i la provisió prèvia del lloc desocupat”.
Per aquest motiu, des de la UGT s’exigeix que s’apliqui amb transparència la normativa de la borsa al punt 13 i que la puntuació dels treballadors i treballadores es pugui visualitzar per aquelles vacants que s’han ofertat o s’hagin d’ofertar i per tant, que es resolgui les incidències que han hagut a finals d’agost i inici de setembre.
Des del sindicat s’ha manifestat la importància de dur a terme una mesa de treball per millorar la gestió de la Borsa després de recollir les incidències i aportacions per part dels treballadors i treballadores. De no resoldre’s, el sindicat ho durà al seu Servei Jurídic i no descarten fer mobilitzacions amb tots els treballadors i treballadores afectades.
This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.