Detall de places dels processos d’estabilització del PERSONAL LABORAL

Finalment, i després que a la reunió de dilluns passat la UGT haguéssim demanat una vegada més a Funció Pública el detall de les places de les convocatòries que deriven de la Llei 20/2021, l’Administració ens les ha acabat proporcionant. Són les següents:

PLACES A CONCURS DE MÈRITS

SUBGRUP CATEGORIA PLACES
A1 Analista Informàtic/a 5
A1 Antropòleg/a 2
A1 Arquitecte/a 2
A1 Llicenciat/da 21
A1 Llicenciat/da (Departament d’Educació) 27 *
A1 Metge/essa 21
A1 Periodista 43
A1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 4
A1 Professor/a de l’INEFC 13
A1 Tècnic/a de documentació i informació 2
A1 Tècnic/a de gestió del trànsit 3
A1 Tècnic/a en inserció laboral del personal amb discapacitat intel·lectual 2
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 3
A2 Analista-programador/a informàtic 4
A2 Cap de primera d’administració 7
A2 Protocol-relacions públiques 2
A3 Cap de segona d’administració 21
A3 Tècnic/a d’edició i disseny 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 17
B1 Estadístic/a 1
B1 Diplomat/da en infermeria 72
B1 Diplomat/da en treball social 22
B1 Educador/a social 73
B1 Educador/a social. Animador sociocultural 3
B1 Educador/a social. Educador especialitzat 39
B1 Educador/a llar d’infants 121
B1 Fisioterapeuta 63
B1 Monitor/a de formació ocupacional 54
B1 Monitor/a de formació ocupacional (Departament d’Educació) 35
B1 Perit/a 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 2
B1 Programador/a informàtic 11
B1 Psicomotricista 1
B1 Restaurador/a de béns culturals 3
B1 Tècnic/a de gestió 7
B1 Tècnic/a de gestió (Departament d’Educació) 98 **
B1 Tècnic/a d’empreses i activitats turístiques 1
B1 Terapeuta ocupacional 2
B1 Tutor/a de residència 1
C1 Analista de laboratori 1
C1 Delineant superior 1
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 413
C1 Encarregat/da 5
C1 Governant/a 3
C1 Integrador/a social 102
C1 Tècnic/a administratiu/va 20
C1 Tècnic/a especialista animador sociocultural 12
C1 Tècnic/a especialista controlador/a pecuari 1
C1 Tècnic/a especialista en educació infantil 470
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 3
C1 Tècnic/a especialista/a informàtic/a 45
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 2
C1 Tècnic/a especialista en manteniment 3
C1 Tècnic/a especialista en manteniment d’helicòpters 5
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 94
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 6
C1 Tècnic/a especialista en patologia forense 10
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 4
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 9
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 3
C1 Tècnic/a especialista en treball de camp 3
C1 Traductor/a-intèrpret 3
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 7
C2 Conductor/a (carnet C) 29
C2 Especialista d’oficis 15
C2 Pràctic/a topògraf/a 2
C2 Responsable de magatzem 6
C2 Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics 40
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres publiques 7
C2 Xofer/a del servei de representació 23
D1 Agent censal 1
D1 Auxiliar administratiu/va 16
D1 Auxiliar de geriatria 615
D1 Auxiliar d’educació especial 70
D1 Auxiliar sanitari/ària 2
D1 Conductor/a (carnet B2) 90
D1 Emmagatzemador/a 5
D1 Guarda de reserva de fauna 6
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 9
D1 Oficial/a de 1a. Auxiliar d’internat 3
D1 Oficial/a de 1a. Bugader/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 19
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 34
D1 Oficial/a de 1a. Electricista 1
D1 Oficial/a de 1a. Fuster/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Llauner/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 70
D1 Oficial/a de 1a. Mecànic/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Paleta 1
D1 Oficial/a de 1a. Pràctic/a especialitzat/da 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 6
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 7
D1 Oficial/a de 1a. Vaquer/a 1
D1 Recepcionista 19
D1 Telefonista 27
D1 Vigilant auxiliar d’explotació 1
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 74
D2 Ajudant/a d’ofici. Cuiner/a 10
D2 Ajudant/a d’ofici. Bugader/a 1
D2 Cambrer-netejador/a 35
D2 Personal de serveis especialitzats. Peó 7
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 14
E Ajudant/a d’ofici. Forestal 327
E Guarda 3
E Netejador/a 7
E Peó-mosso/a 1
E Porter/a 27
E Subaltern/a 33
Total 3.709
* 17 places a jornada sencera/10 places a jornada parcial, ** 59 places a jornada sencera/39 places a jornada parcial

PLACES A CONCURS D’OPOSICIÓ

SUBGRUP CATEGORIA PLACES NO RESERVADES RESERVADES PERSONES AMB DISCAPACITAT RESERVADES PERSONES DIL TOTAL
A1 Analista informàtic/a 2 1 0 3
A1 Antropòleg/a 1 0 0 1
A1 Llicenciat/ada
(Departament d’Educació)
31 3 0 34 *
A1 Metge/essa 5 2 0 7
A1 Periodista 2 1 0 3
A1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 1 0 0 1
A1 Professor/a de l’INEFC 3 1 0 4
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 1 0 0 1
A2 Protocol-relacions públiques 1 1 0 2
A3 Cap de segona d’administració 1 0 0 1
A3 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1 0 0 1
A3 Tècnic/a administratiu/va de l’EADOP 1 0 0 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 1 1 0 2
B1 Diplomat/ada en infermeria 5 2 1 8
B1 Educador/a social 1 1 0 2
B1 Educador/a de llar d’infants 10 4 1 15
B1 Fisioterapeuta 2 1 0 3
B1 Monitor/a de formació ocupacional 4 2 1 7
B1 Programador/a informàtic/a 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió (Departament d’Educació) 130 12 0 142 **
B1 Tècnic/a de gestió del trànsit 1 0 0 1
B1 Terapeuta ocupacional 1 1 0 2
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 136 50 0 186
C1 Integrador/a social 70 27 15 112
C1 Tècnic/a administratiu/va 3 1 0 4
C1 Tècnic/ especial. control pecuari 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 3 3 0 6
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 3 1 0 4
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 1 1 0 2
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 1 0 0 1
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 1 0 0 1
C2 Conductor/a (carnet C) 3 1 0 4
C2 Especialista d’oficis 5 2 1 8
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres publiques 1 1 0 2
D1 Auxiliar administratiu/iva 2 1 0 3
D1 Auxiliar de geriatria 35 14 2 51
D1 Auxiliar d’educació especial 15 6 0 21
D1 Auxiliar sanitari/ària 1 0 0 1
D1 Conductor/a (carnet B2) 9 4 1 14
D1 Emmagatzemador/a 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Cambrer/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 2 1 0 3
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Laboratori 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 7 4 2 13
D1 Oficial/a de 1a. Maquinista 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 1 0 0 1
D1 Recepcionista 3 1 0 4
D1 Telefonista 3 2 1 6
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 6 3 2 11
D2 Cambrer/a-netejador/a 2 1 0 3
D2 Personal de serveis especialitzats. Netejador/a 1 1 0 2
D2 Pers. serveis especialitzats. Peó 1 0 0 1
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 2 1 0 3
E Guarda 1 0 0 1
E Subaltern/a 1 0 0 1
Total 540 161 27 728
* 13 a jornada sencera/21 jornades a jornada parcial, ** 67 places a jornada sencera/75 places a jornada parcial

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona 12 de maig de 2022

facebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
email sharing button
sharethis sharing button
print sharing button
This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.