ESCOLA INCLUSIVA ÉS UN DRET TAMBÉ PELS NENS I NENES DE 0-3 ANYS

Ja fa molt de  temps que des de la UGT venim denunciant i reclamant al Departament d’Educació   l’aplicació dels recursos necessaris  per l’atenció i la identificació de les diferents necessitats educatives dels més menuts, argumentant aquest fet en la situació tan favorable en la detecció i actuació, tant per les característiques evolutives dels infants,  com la sensibilitat de les famílies entre d’altres.

El Decret d’inclusió publicat el 17 d’octubre del 2017 estableix diferents mesures d’actuació segons les necessitats educatives dels alumnes amb necessitats educatives especials, el Departament ho aplica els centres educatius de Primària i Secundària. DES DE LA UGT CONTINUEM RECLAMANT I REIVINDICANT QUE ELS INFANTS D’AQUEST PAÍS NO NEIXEN AMB 3 ANYS.

És per això que continuem reclamant l’aplicació d’aquestes mesures i els recursos que recull l’esmentat Decret com ara l’actuació d’educadors d’educació especial, auxiliars d’educació especial, integradors, fisioterapeutes, etc. siguin també d’aplicació a les Llars d’Infants del propi Departament.

És intolerable que els alumnes amb necessitats educatives especials del primer cicle de l’educació Infantil siguin atesos dins del grup corresponent amb l’única i total dedicació de la seva educadora, i en arribar a l’escola de primària a P3 sigui atès pel docent més un educador/a d’educació especial, integradors socials, etc.

Cal reforçar l’atenció educativa del alumnes de les LLars d’infants,  amb la implantació de les mesures i els recursos que marca el pròpi Decret d’inclusió. És per això que vam fer aquesta demanda i pressió en totes les mobilitzacions realitzades a les darreres vagues davant el Departament d’Educació.

La UGT no es cansarà de defensar que l’Educació Infantil compren dos cicles educatius, 0-3 i 3-6 i que tant important i és l’un com l’altre, malgrat el Departament  en moltíssimes ocasions no demostra l’interès  que mereix el  primer cicle de  0-3 anys.

Volem el desplegament de les mesures universals per a tots els infants de Catalunya.

S’ha de crear UN PLA DE XOC URGENT i desplegar correctament el Decret 150/17  QUE INCLOGUI EL 0-3

DES DE LA UGT LI DEMANEM AL DEPARTAMENT QUE PRENGUI DECISSIONS REFERENTES A AQUEST TEMA, JA!

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.