FI DE LES PLACES DE PROGRAMA COVID I NOVA OFERTA CURS 2022-23

Fa més d’un any que el Comitè Intercentres(CI) reclama a cada reunió amb l’administració la
estabilització de TOTES les places de programa que existeixen fins ara.
Recordem que aquestes places són de NAJ a les 42 Llars d’infants de Catalunya, EEE als CEE, TIS
i TEEIS al centres d’alta complexitat.
A l’acord del calendari de Llars es signa una clàusula que recull que el personal NAJ es donarà a
aquelles llars per circumstàncies especials ho demani, esdevinguin de la gratuïtat de infantil 2 anys, o
no.
El programa COVID amb fons d’ Europa arriba a la seva fi, el dia 31/08/22 com tothom sabiem.
El dia 15 de març el CI convoca una vaga pel personal laboral, entre els motius principals hi ha:
● Volem més personal d’atenció educativa ( TIS TEEI EEE EDU NAJ FIS AEE) a tots
els centres educatius (mireu historial whatsApp)
● Totes les places COVID de programa a plantilla.
● Un decret d’ inclusió real.
● Reducció ratios
2 de juny, les negociacions de mediació de vaga del comitè de vaga dels docents no prosperen. Dins
els seus punts hi ha un que es refereix a nosaltres,el PAE. En el seu punt n°6 porten a l’acord l’
augment de PAE:
● 270 Places …8 231 908,94€
● EEE TEEI I TIS
● 17 PAS PAE …517. 585,91€
EL dia 4 de juny la Directora General, Iolanda Aguilar, ens cita d’una en una les organitzacions que van
convocar la vaga de PAS- PAE del mes de març. Ens demana que fen entendre als docents que
l’administració vol la pau social als carrers, i sinó podriem perdre les 270 places més les 17 dotacions,
exposades anteriorment.
El CI, ens neguem a què ens facin aquest xantatge i aguantem les pressions. Els i les EEE COVID
estan al marge d’ aquest acord perquè esdevindran plantilla estructural.
Als comitès que han seguit a tot aquest historial, han estat de pressió màxima al departament, per
demanar que tot el personal de programa passi a ser de plantilla. Tornem a anomenar EEE, TEEI I
TIS (repetim que les EEE estan salvades)
Fa dues setmanes el CI va demanar permisos per fer una concentració i dimarts passat, ens va trucar
la Direcció General(DG) per convocar- nos a una reunió de caràcter extraordinari urgent com a CI, la
DG i la SG. Ens van posar damunt la taula que han arribat uns fons europeus per mitigar els efectes
de la crisi socioeconòmica en infants (places per TIS, TEEI, ES).
Així doncs, la proposta que ens ofereixen i que millora les condicions de contractació per al curs vinent
és el següent:
“Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de complexitat
socioeconòmica i cultural en resultats de l’ acció educativa”. Cost més de 16 000 000€
● 350 TIS
● 98 TEEI
● 85 ES
Per una altra banda hi ha l’aplantillament de places covid per esdevenir vacants estructurals
● 45 EEE + 78 EEE
● 184 TEEI
● 17 TIS
Des del CI, tot i que pensem que és un bon acord, demanem afegir una clàusula on posi que en el
moment que hi hagi pressupost econòmic, aquests personal laboral de programa passarà a ser de
plantilla.
Finalment, divendres passat, abans de signar l’acord, vam tenir la possibilitat de parlar amb el Sr.
Cambrai, conseller del departament..
Aquesta és la nostra!
En 10 min ens rep el Conseller, i a la UGT tenim les coses clares. Ens sobren 9 min!
Temes tractats com UGT amb el conseller.
1. Les conseqüències negatives de la nostra invisibilitat per part del conseller fa que es traspassi
als centres, direccions i companys del personal laboral.
2. Reconeixement. El no reconeixement de la feina dels treballadors/ treballadores fa que no
treballem a gust. La feina que fem cada dia ha de tenir un reconeixement per part del conseller
i els equips directius de centre.
3. En l’augment de places PAE, els i les TIS són importants a nivell social, els i les AEE i EEE
per a l’escola inclusiva amb la que tant s’omple la boca quan surt a TV3. Pel que fa als i les
TEEI es parla del calendari i d’una TEEI a cada centre…
4. Escola inclusiva. Com membre de la Plataforma d Escola Inclusiva a Catalunya i delegada d’
UGT li exposo al conseller que actualment l’escola inclusiva catalana deixa molt que desitjar
quan hi ha alumnat que queda segregat, ha d’haver personal de suport a totes les aules on
hagi alumnat amb NEE..
5. Més accessibilitat per part del Conseller amb el CI .Aquest ha estat el primer cop que s’ha
dignat a “baixar” del seu despatx i parlar amb el Comitè.
6. Els canvis sobtats i continus de DG i SG d’ inclusiva no ajuden gens per fer un pas endavant en
el tema de la implementació del Decret d’inclusió. La demanda d’ una infermera/ infermer a una
escola on es necessita, és un tema etern.
7. Privatització. Fora vetlladors i més AEE. Volem professionals que atenguin als alumnes tota la
jornada.
8. Decret d’inclusió 0-3a EEE a les Llars d’ infants.
9. Pedagogia a inspectors/ SSTT/ direccions. Què és el personal PAE? Les seves funcions. El
PAE no fa menjadors, mainaderia, … No Som unes mans només.
10. Demanem al conseller que es reuneixi amb els nostres companys docents si vols pau social i acords.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.