Funcions

A continuació trobareu l’accés als documents on es recullen les funcions assignades a cadascuna de les categories professionals.

AUDIOPROTESISTA

AUXILIAR D’EDUCACIO ESPECIAL

EDUCADOR/A DE CENTRES PUBLICS D’EDUCACIO ESPECIAL

FISIOTERAPEUTA

INTEGRADOR/A  SOCIAL

PERSONAL LABORAL DE LES LLARS D’INFANTS 

TECNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL EN CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA