HISTÒRIC ACORD D’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ

LA UGT ACONSEGUIM QUE 46.828 TREBALLADORS/ES PUGUIN CONSOLIDAR UN LLOC DE TREBALL

A la reunió extraordinària de la MEPAGC que s’ha convocat avui, 9 de maig de 2022, la UGT hem aconseguit un històric acord que, en aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per reduir la temporalitat, permetrà que 27.584 treballadors/es puguin consolidar un lloc de treball per la via del concurs de mèrits i que 19.244 ho puguin fer per la via del concurs-oposició.

Cal dir que al llarg d’aquestes setmanes de negociació, la UGT hem aconseguit incrementar en 8.191 places les que inicialment proposava l’Administració, 1.774 més a mèrits i 6.417 més a concurs-oposició, el que significa un increment del 21,2%.

Finalment les places generals que s’ofertaran als diferents àmbits seran les següents:

ÀMBIT CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Tècnics 6.026 1.632 7.658
Laborals 3.697 728 4.425
Docents 12.504 14.593 27.097
Estatutaris 5.357 2.291 7.648
TOTAL 27.584 19.244 46.828

Pel que fa al personal laboral i de d’Administració i Tècnic la distribució, també general, serà:

FUNCIONARIS INTERINS CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 925 156 1.081
Grup A2 946 351 1.297
Grup C1 614 378 992
Grup C2 2.351 548 2.899
Grup E 457 0 457
TOTAL 5.293 1.433 6.726
EXECUCIÓ PENAL CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 149 38 187
Grup A2 265 36 301
Grup C1 291 97 388
Grup C2 2 0 2
TOTAL 707 171 878
DEPART. INTERIOR CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 22 13 35
Grup A2 1 0 1
Grup C1 0 15 15
Grup C2 3 0 3
TOTAL 26 28 54
TEMPORALS LABORALS CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 121 20 141
Grup A2 9 2 11
Grup A3 22 3 25
Grup B1 489 42 531
Grup C1 1.217 321 1.538
Grup C2 129 15 144
Grup D1 1.011 127 1.138
Grup D2 127 17 144
Grup E 412 5 417
TOTAL 3.537 552 4.089
Cal afegir 12 places de personal laboral al ICS adscrits al VI Conveni Únic

Tot i que aquestes dades ja les podem donar per definitives, podrien incrementar-se lleugerament amb les places que quedin sense cobrir dels processos selectius de l’oferta PESCO 2017 i 2018 que actualment estan en marxa (cos superior, cos de treballadors Socials, TEEI, etc…).

L’Oferta aprovada, però, continua sense concretar la distribució de les places per cossos i escales que la UGT hem reclamat des de l’inici de la negociació, cosa sorprenent quan en les properes setmanes les convocatòries que es vagin publicant desvetllaran aquesta informació que tan gelosament es reserva l’administració. La UGT hem reiterat la petició de nou, a més de demanar el detall de les places que s’hi ofertaran diferenciades a més per departament i àmbit territorial. L’Administració s’ha compromès en publicar-les demà dimarts.

La UGT ens centrarem ara intensament en la negociació dels barems per als processos selectius d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició) i del calendari dels concursos de trasllats i de les promocions internes per la via de concurs de mèrits per als actuals funcionaris de carrera.

Salut,

UGTGENERALITAT

Barcelona, 9 de maig de 2022

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.