INFORMACIÓ CONTRACTES DE REFORÇ

El Estado comprará la sede de UGT de Cataluña en Barcelona
Des de la Secció Sindical de la UGT van detectar a inicis de setembre gràcies als treballadors i treballadores que van contactar amb nosaltres, que el Departament havia contractat a Personal d’Atenció Educativa, 39 TIS, 21 TEEI i 1 EEE amb contractes de la circumstància de la producció (reforços) amb una durada de sis mesos.
La UGT a tots els Comitès Intercentres hem manifestat el desacord amb aquesta tipologia de contracte, ja que s’havien de crear com places estructurals per la demanda i la necessitat d’aquests professionals en els centres.
Arran del posicionament de la UGT al Departament d’Educació i de la pressió a Funció Pública pels companys de l’organització, s’ha aconseguit que el Departament faci per acord de Govern, amb efectes 1 de març de 2024, la creació de 61 nous llocs de treball vacants estructurals per donar cobertura als centres on hi ha reforços.
L’Administració ja ha informat, que els contractes de reforç iniciats al setembre i que finalitzen al mes de març, no seran renovats.
Demanem que aquestes places puguin ser oferides primer al personal fix que prèviament ha sol·licitat una mobilitat funcional, i en segon lloc per ordre de borsa (BORPAS).
Com a UGT demanem que aquestes places siguin ocupades l’endemà de la finalització d’aquests contractes.
S’obre un nou escenari en un moment de cessaments:
• En primer lloc, per les persones que ocupen els contractes de reforç.
• En segon lloc, per les persones que cessaran pel concurs d’oposició L006/2022.
Si l’oferiment de borsa és prèvia a la finalització d’algun contracte vigent actualment i requereix una renúncia anterior a l’acabament d’aquest, es perd el dret a reclamar qualsevol compensació econòmica del cessament per l’oposició L006/2022 o d’indemnització per la finalització del contracte de reforç.
Vetllarem perquè aquest tipus de contractació no es torni a fer ja que creen una falsa expectativa de continuïtat als treballadors i treballadores afectats.
ETS ESSENCIAL!
This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.